Kommunala verksamheters el

Vattenkraft

Endast ursprungsmärkt el från förnybara källor.

Årjängs kommun har 2021 genomfört en upphandling gällande el-leverantör. Detta avtal träder ikraft 2022. Vi köper nu endast ursprungsmärkt el ifrån förnybara källor. Elen tillverkas ifrån t.ex vattenkraft, vindkraft och till viss del biobränsle.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg