Hyrespolicy

Högerudsvägen i Årjäng
Högerudsvägen i Årjäng

Hyrespolicy

Årjängs Bostads AB vårdar och utvecklar hyresrätten så att den upplevs som en eftertraktad boendeform. Alla skall ha lika rätt och möjlighet att söka bostad hos Årjängs Bostads AB. Vi skall bidra till att skapa trivsamma, trygga områden och nöjda hyresgäster för alla kategorier av samhällets invånare.

Av de personer som skall bo hos oss har vi följande grundkrav:

  • Du skall ha fyllt 18 år för att få teckna eget kontrakt
  • Prioritetsordning sker via bostadskön i turordning. Undantag kan efter prövning ske vid nyinflyttning till Årjängs kommun.
  • Du skall kunna betala hyran med din betalningsförmåga. Vi använder oss av Kronofogdemyndighetens fastställda förbehållsbelopp som visar hur mycket pengar myndigheten anser att ett hushåll behöver för att klara sig. Det är dessa förbehållsbelopp som ligger till grund för vår prövning om tillräcklig inkomst finns för att hyra lägenhet.
  • Inga betalningsanmärkningar
  • Du skall ha hemförsäkring. För mer info gå in på: Hemförsäkring Länk till annan webbplats.
  • Särskild prövning sker vid obetalda skulder som förfallit till betalning, kreditanmärkningar eller andra för boendet negativa referenser. Prövning görs av berörd handläggare i samråd med VD.
  • Referenser i tidigare boende.


Huvudregel
Person måste själv anmäla sig till Årjängs Bostads AB:s bostadskö. Lediga lägenheter fördelas efter det datum som personen registrerats i vår bostadskö. Medicinska skäl prövas av berörd handläggare och i samråd med VD.

Särskild hänsyn kan även tas till:
Hyresgäst vars boende överstiger 1 år och som fått förändrade boendebehov.
Hushåll med särskilda stödbehov genom vårt samarbete med socialförvaltningen
och kommunen i övrigt.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: niklas hammar