Hantering av personuppgifter

En kille deltar på lektion via ett Teams-möte
Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Hantering av personuppgifter

Årjängs Bostads AB:s hantering av personuppgifter.

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Våra kontaktuppgifter finner du här.

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Årjängs Bostads AB samlar in uppgifter från dig när du bor hos oss eller när du ställer dig i bostadskö. Vi samlar även i vissa fall in uppgifter från andra källor än dig, till exempel vid kreditupplysningar.

Vi behandlar många olika typer av personuppgifter, till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer mm. All information som vi behandlar om dig görs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Årjängs Bostads AB och av våra Personuppgiftsbiträden. Vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att personuppgiftsbehandlingarna sker enligt gällande lag.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte är skyldiga enligt lag eller myndighetsbeslut att göra detta. Årjängs Bostads AB lyder dock under offentlighetsprincipen. Detta innebär att många av våra handlingar är offentliga. Dessa måste vi lämna ut om någon begär det. Före utlämnandet genomförs alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Huvudregeln är att Årjängs Bostads AB inte överför några uppgifter till länder utanför EU/EES.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan dock inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som t ex bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Vi har gemensamt Dataskyddsombud med Årjängs Kommun, Lina Johannesson. Hon nås via kommunens växel: 0573-14100. Till henne kan du vända dig med synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter. Du kan även vända dig till Datainspektionen Länk till annan webbplats., som är tillsynsmyndighet.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: niklas hammar