Hyresgästinformation

Trollstigen 1:a
Trollstigen 1:a

Hyresgästinformation

Det är du som hyresgäst som är vår livsnerv. Vi strävar efter att vara lyhörda för dina synpunkter och önskemål. Självklart kan vi inte uppfylla alla önskemål, men vår målsättning är att sätta dig som hyresgäst i centrum och lyssna på dina synpunkter.

Inflyttning
Hyresgäster har rätt att tillträda lägenheten på avtalad dag. Skulle lägenheten inte vara färdig har hyresgästen rätt till en reducering av hyran. Lägenhetens skick fastställs vid in- och avflyttningsbesiktningen.

Anmäl flyttning (Blanketter till flyttningsanmälan finns i Postens flyttpaket). Genom flyttningsanmälan når man:

Lokala Skattekontoret
Länsstyrelsen
Bil- och körkortsregistret
Försäkringskassan
Pensionsmyndighet

Anmäl adressändring (Blanketter till flyttningsanmälan finns i Postens flyttpaket). Anmäl adressändringen till:

Försäkringsbolag
Plusgiro
Bank
Föreningar
Släktingar och vänner
www.adressandring.se Länk till annan webbplats.


Garage och bilplats
Motorvärmare finns tillgänglig på de flesta av våra bostadsområden till en kostnad av 160:- per månad. Motorvärmareuttag är endast avsett för motorvärmare och kupéfläkt, inte långvarig laddning av elbil. Garage och carport finns endast på bostadsområdet Hällan i Årjäng. Garage kostar då 375:- per månad och carport 200:- per månad. Kom ihåg att dra ur motorvärmarsladden ur stolpen när bilen inte är ansluten (på grund av säkerhetsskäl). För att hyra p-plats, garage med mera kontakta vår uthyrningsavdelning 0573-12844.

Utflyttning
Att tänka på vid utflyttning:

Uppsägningen ska ske skriftligt tre månader i förväg.

I samband med utflyttningen sker en avflyttningsbesiktning. Tänk på att städa ur lägenheten noggrant så undgår vi förseningar och merkostnader för dig. Samtliga nycklar lämnas på uthyrningskontoret (alternativt hos fastighetsskötaren i Töcksfors).

Reparationsskyldighet
Hyresgästen skall vårda lägenheten väl. Hyresgästen eller någon för vilken denne svarar, är skyldig att ersätta skada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse.

Hyresgästen har rätt till "normalt slitage" i lägenheten. Genom vanlig förslitning uppkommer naturligtvis, efter många år, vissa brister i lägenheten, som kan betraktas som "skador". För skador i den bemärkelsen är hyresgästen inte ansvarig.

Typiska skador, för vilka hyresgästen är ersättningsskyldig - om han vållat dem- är t ex sönderslagna handfat, spräckta toaletter eller lock till dessa, sönderslagna fönsterrutor, oaktsamhet vad gäller målning och tapetsering etc.

Hyresvärdens underhållsskyldighet är att med skäliga tidsmellanrum måla, tapetsera och utföra andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring på grund av ålder och bruk. Man brukar i normalfall räkna med 10-13 år.

Med hänsyn till reglerna om skick och reparationsskyldighet är det betydelsefullt för hyresvärden att bl a genom besiktningar konstatera lägenhetens skick.

I samband med uppsägning finns möjlighet till förbesiktning, detta för att eventuella fel och brister ska kunna åtgärdas av hyresgästen innan utflyttning.

Störning

Du ska alltid undvika att störa dina grannar. Avstå från högljudda aktiviteter klockan 22.00–07.00 på vardagar och 22.00–10.00 under helger och helgdagar.

Skadedjur

I och med att vi reser mer, både inom och utom Sverige, har det blivit vanligare att man får med sig skadedjur och ohyra hem. Exempel på skadedjur kan vara vägglöss och kackerlackor.

Om du misstänker att du fått skadedjur i din lägenhet är du skyldig enligt hyreslagen att anmäla detta till hyresvärden. Du kontaktar oss via felanmälan: 0573-12844 eller skicka mail: info@arjangsbostad.se. Vi kontaktar vår samarbetspartner Anticimex som kommer och sanerar. Årjängs Bostads AB står för saneringskostnaderna men du som hyresgäst har dock inte rätt till någon ersättning.

För mer information läs gärna mer på Anticimex webbplats.

Anticimex webbplats Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: ewa adolfsson