Hem/Invånare/Utbildning & barnomsorg

Utbildning & barnomsorg

Här kan du läsa om barnomsorg och skolor i kommunen, både kommunala och privata alternativ. Undervisningen i grundskola, förskola, förskoleklass, fritidshem, gymnasie- och vuxenutbildning styrs av bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.

Lyssna

Välkommen till våra utbildningsverksamheter

Barnomsorg

En utbildning som genom trygg och utvecklande miljö, med pedagogiska metoder vilka bygger på förtroende och tillit för varandra, ser möjligheter hos varje enskild individ.

 

 

Grundskola

Skolans uppgift är att organisera lärandet så att barn och elever når målen och lyckas i sin kunskapsutveckling och sociala utveckling.

 

 

 

Gymnasieskola

Gymnasieutbildningen ger dig en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier, personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Skolans riktilinjer kring Covid-19

 

 

Särskola

Utbildningen kan vara flexibel för dig med någon form av funktionsnedsättning. Du får en anpassad utbildning utifrån dina egna förutsättningar.

 

 

Musikskola

Den kommunala musikskolan är en frivillig skola men alla elever från årskurs 2 erbjuds att delta. Förutom vanliga lektioner erbjuds eleverna att medverka vid konserter, skolavslutningar och andra arrangemang.

 

 

Vuxenutbildning

Inom den kommunala vuxenutbildningen kan du läsa kurser på gymnasial nivå, svenska för invandrare (SFI), särskild utbildning för vuxna (Särvux) och yrkesutbildningar. 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 25 november 2020