Lyssna

Återvinningscentraler

Våra återvinningscentraler (ÅVC) hittar du i Furskog och i Töcksfors. Där kan du lämna farligt avfall, elektronik, träavfall, och mycket mycket mer.

Foto: Årjängs kommun

Furskogs ÅVC

Våra ÅVC är i huvudsak till för privatpersoner, mindre företag som nyttjar anläggningen är skyldiga att avlägga avgift.

Öppettider och kontakter

Furskog
(ca 7 km väster om Årjäng, riktning mot Lennartsfors, skyltat från väg 172)

1 november - 31 mars
Måndag kl 14-18
Onsdag kl 14-18
Lördag  kl   9-13

1 april - 31 oktober
Måndag kl 10-18
Onsdag kl 10-18
Fredag  kl 10-18
Lördag  kl   9-13 

ÅVC 0573-610 43
Per Nyrén 070-316 48 63
Per-Ove Eklund 070-669 47 54
LBC Värm- Dal AB 0573-63 83 60

Töcksfors
(väster om Töcksfors centrum, riktning mot Östervallskog)

1 november - 31 mars
Måndag kl 14-18
Lördag  kl   9-13

1 april - 31 oktober
Måndag kl 14-18
Onsdag kl 14-18
Lördag  kl   9-13

Rolf Sahlin 070-367 34 95
Nils-Olov Augustsson 070-349 45 76

Helgaftnar och helgdagar har återvinningscentralerna stängt

Vid större mängder eller specifika avfallsslag kan vissa avgifter förekomma. Läs mer i taxor och avgifter.

Eternitplattor och asbest

Eternitplattor och asbest måste plastas in när de lämnas vid våra återvinningscentraler. Vid större mängder ber vi dig kontakta oss på återvinningscentralerna innan du kommer och lämnar.

Ej inplastade eternitplattor och/eller asbest tas ej emot.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 21 april 2017

Kontakta oss


  • Miljöingenjör
    Samhällsbyggnadsavdelningen
    Växel: 0573-141 00
    Direkt: 0573-141 23

    Renhållningsfrågor, avfallsplan

Läs mer

Hitta hit