Driftsmeddelande

Bevattningsförbud med trädgårdsslang i Töcksfors och Lennartsfors!

För närvarande har vi stor förbrukning av vatten i Töcksfors och Lennartsfors. För att undvika vattenbrist inför vi bevattningsförbud med trädgårdsslang tills vidare.

Driftsmeddelande

Bevattningsförbud med trädgårdsslang i Töcksfors och Lennartsfors!

För närvarande har vi stor förbrukning av vatten i Töcksfors och Lennartsfors. För att undvika vattenbrist inför vi bevattningsförbud med trädgårdsslang tills vidare.

Särskola

Särskolan ska ge dig med funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter dina förutsättningar. Utbildningen ska bidra till personlig utveckling och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Från 2 juli byter skolformerna namn:

  • grundsärskolan byter namn till anpassade grundskolan
  • gymnasiesärskolan byter namn till anpassade gymnasieskolan
  • komvux som särskild utbildning byter namn till komvux som anpassad utbildning

Grundsärskola

På grundskolenivå kallas utbildningen för grundsärskola.

Gymnasiesärskola

På gymnasienivå kallas särskolan för gymnasiesärskola.

Särvux

Är du vuxen med funktionsvariation eller förvärvad hjärnskada kan du läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå på komvux. I Årjäng kallas verksamheten för Särvux.

Individens lärande och utveckling i fokus

I särskolan arbetar pedagogerna med att skapa en studiemiljö som erbjuder goda villkor för individens lärande. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor, sitt tänkande och göra framsteg utifrån sina förutsättningar. Särskolans arbete är att utmana och stimulera elevens lärande och att ge stöd i den utveckling som sker.

Särskolan styrs av Skolverket tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: sonja lundström