Töcksfors skola

{"X":0.13,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}
Töcksfors skola F-6

Töcksfors skola är en F-6 skola i Töcksfors tätort.

Skolan har cirka 190 elever i klasserna F- 6.
Vid skolan finns förutom grundskola också förskoleklass och skolbarnomsorg. Förskoleklassen på Töcksfors skola heter Mellangården.

Läs mer om fritidshem i Töcksfors

Töcksfors är ett växande samhälle där handel och industri är de dominerande näringarna. Skolan ligger i utkanten av samhället och är naturnära samtidigt som den har gångavstånd till centrum. Skolan utnyttjar närmiljön genom att använda skidanläggningar, bibliotek och naturen för olika aktiviteter. Skolskogen är ett område någon kilometer från skolan som vi får nyttja och där vi bland annat har möjlighet att studera naturen, leka och bygga kojor.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson