Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan. Målet är att barnen på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks. Undervisningen skall också fördjupa elevens kunskaper om hemlandets natur, samhälle, historia, kultur och litteratur.

Undervisning

För att ha rätt att läsa modersmål måste språket användas dagligen i hemmet. Det krävs att minst fem elever anmäler sig till undervisning i språket för kommunen ska erbjuda undervisning i modersmål. Undantaget är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch där undervisning kan erbjudas även om det är färre anmälda. Kommunen måste även finna lämplig lärare att anställa.

Modersmålsundervisning kan anordnas

  1. som språkval,
  2. som elevens val,
  3. inom ramen för skolans val, eller
  4. utanför timplanebunden tid.

Tiden för undervisning varierar mellan olika kommuner. De flesta elever erbjuds idag ca 60 minuters modersmålsundervisning per vecka.

Anmälan

Om du vill att ditt barn ska läsa sitt modersmål i skolan måste du anmäla detta. Anmälan kan göras tidigast från det år eleven börjar årskurs 3. Anmälan lämnas skriftligen till skolans rektor.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: kristina kristiansson