Tips för dig som ska lämna anbud

{"X":0.23,"Y":0.0,"Width":0.56,"Height":0.99555555555555553}

Tips för dig som ska lämna anbud

  • Läs upphandlingsdokumenten i god tid. Läs eventuella kompletteringar, frågor och svar som kommer under anbudstiden omgående.
  • Ställ frågor på allt som känns oklart, det gäller även den utvärderingsmodell som ligger till grund för resultatet.
  • Behöver ni förlängd anbudstid? Ansök om detta i god tid. Vi accepterar ofta en begäran om förlängning om skälet är motiverat.
  • Påpeka eventuella brister i underlaget som vi uppenbart "missat" eller inte haft kännedom om. Ni kan er bransch bättre än vi. Hjälps vi åt minimerar vi risken att vi exempelvis ställer felaktiga krav.
  • Notera sista datum för mottagande av anbud samt andra viktiga datum.
  • Lämna anbudet enligt anvisningarna i upphandlingsdokumenten. Använd de bifogade formulären, gör inte egna lösningar.
  • Ni har möjlighet att i anbudet åberopa annans kapacitet i form av exempelvis samarbetsavtal eller garanti från moderbolag för att visa att ni kommer förfoga över nödvändiga resurser för kontraktets fullgörande.
  • Säkerställ att anbudet kommer in till oss i rätt tid. Ett för sent inkommet anbud får inte antas, utan det förkastas.
  • Frågor om hur upphandlingsverktyget fungerar besvaras av TendSigns support, tendsignsupport@mercell.com Tel: 0771440200
  • Se en film om hur du lämnar anbud i TendSign: Lämna anbud med Mercell TendSign - YouTube Länk till annan webbplats.

Nedan kan du läsa en manual för upphandlingsverktyget och hur det går till att lämna anbud i systemet. Här finns också bifogat en presentation av kommunens arbete med upphandlingar som presenterades på en företagsfrukost den 31 mars 2022.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: lina johannesson