Kommande upphandlingar

{"X":0.565,"Y":0.0,"Width":0.3825,"Height":1.0}

Här kan du läsa om kommunens planerade upphandlingar under år 2023 och 2024. Sidan uppdateras löpande.

OBS! De planerade upphandlingarna som redovisas nedan är endast preliminära och kan komma att förändras, skjutas upp eller ställas in.

2024

  • Mark- och anläggningsentreprenader
  • Elenergi
  • Transport av avfall från återvinningscentralerna
  • Höjdfordon räddningstjänsten
  • Kommunarkitekt (stadsarkitekttjänster)
  • Asfaltsbeläggningar

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: lina johannesson