Nätverk och information

Frukostmöte med näringslivet

Vi vill erbjuda bra förutsättningar för företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig. Därför vill vi gärna träffa dig.

Företagsbesök

Vi gör kontinuerliga företagsbesök, både från Nordmarkens Näringsliv och politiken. Vill du träffa oss och berätta om ditt företag, eller berätta vad du som företagare tycker om förutsättningarna att driva företag här? Ring eller skicka ett mejl till Nordmarkens Näringsliv så kontaktar vi dig för att hitta en lämplig tid.

Frukostmöten

Ytterligare ett tillfälle att träffas är på våra frukostmöten som vi anordnar. Mötena hålls på olika platser i kommunen. Vid varje tillfälle tar vi upp olika aktuella ämnen.

Information

Vi arbetar på flera olika sätt för att nå ut med inbjudningar och information till dig som företagare i vår kommun.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: elenor karlsson