Styrelsen

Nordmarkens Näringsliv
Nordmarkens Näringsliv

Styrelsen består av nio ledamöter, 4 från näringslivet och 4 från kommunen, Westra Wermlands Sparbank har ordförandeposten.

Ordförande
Johan Västsäter, Westra Wermlands Sparbank
E- post: johan.vastsater@wwsparbank.se‎ Telefon: 070-630 34 77

Vice ordförande
Mikael Swartz, Lennartsfors AB
E-post: mikael@lennartsfors.com Telefon: 070-265 12 98

Ledamöter
Rikard Ohlin, ICA Nära Sillerud och Silleruds station
E-post: rikard.ohlin@nara.ica.se Telefon: 070-257 92 72

Jannike Stockesjö, Nordmarkens Motor
E-post: jannike@nordmarkensmotor.se Telefon: 0573-73 57 58

Johanna Karlin, Årjängstravet
E-post: johanna.karlin@arjang.travsport.se Telefon: 0573-63 85 61

Stefan Moberg, (KD)
E-post: stefan.moberg@arjang.se  Telefon: 0573-141 10

Jonas Ås, (KD)
E-post: jonas.as@arjang.se  Telefon: 0573-141 00

Lennart Bryntesson, (Mp)
E-post: lennart.bryntesson@arjang.se Telefon: 0703 -37 95 59

Birgitta Evensson, kommunchef
E-post: birgitta.evensson@arjang.se Telefon: 0573-141 32

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
240212 Protokoll.pdf , 385.5 kB. 385.5 kB 2024-04-17 14.35
240411 Protokoll.pdf , 350.9 kB. 350.9 kB 2024-04-17 14.36

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
230123 Protokoll.pdf , 297.7 kB. 297.7 kB 2023-02-02 12.31
230301 Protokoll.pdf , 383.2 kB. 383.2 kB 2023-03-03 14.10
230329 Årsmötesprotokoll.pdf , 380.6 kB. 380.6 kB 2023-04-24 15.10
230418 Protokoll.pdf , 392.9 kB. 392.9 kB 2023-04-24 15.10
231106 Protokoll.pdf , 373.8 kB. 373.8 kB 2024-02-20 11.11

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
220124 Protokoll.pdf , 355.5 kB. 355.5 kB 2022-12-07 16.40
220222 Protokoll.pdf , 377.8 kB. 377.8 kB 2022-12-07 16.40
220321 Protokoll.pdf , 371.6 kB. 371.6 kB 2022-12-07 16.41
220421 Protokoll.pdf , 365.2 kB. 365.2 kB 2022-12-07 16.41
220531 Protokoll.pdf , 386.6 kB. 386.6 kB 2022-12-07 16.41
220815 Protokoll.pdf , 376.8 kB. 376.8 kB 2022-12-07 16.41
220915 Protokoll.pdf , 351.7 kB. 351.7 kB 2022-12-07 16.42
221114 Protokoll.pdf , 343.6 kB. 343.6 kB 2022-12-07 16.42
221031 Protokoll.pdf , 365.7 kB. 365.7 kB 2023-01-16 11.25
221206 Protokoll.pdf , 377.3 kB. 377.3 kB 2023-01-16 11.26

Ekonomi

Fakturaadress

Nordmarkens Näringsliv Ek. för.
c/o Ekonomiservice i Årjäng AB
Låbbyn Västra Ögårn
672 92 Årjäng

Du kan gärna skicka fakturan per e-post till: anette.eriksson@ekonomiservicearjang.se

Fakturafrågor

Ekonomiservice i Årjäng AB
Anette Eriksson
Tel: 070-217 79 61
E-post: anette.eriksson@ekonomiservicearjang.se

Bankgiro: 208-0992

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: elenor karlsson