Om oss

Avtalstecknande med Nordmarkens näringsliv
Avtalstecknande 2019

Sedan juni 2019 drivs näringslivsarbetet i Årjängs kommun av Nordmarkens Näringsliv ekonomisk förening. Det är ett unikt samarbete där näringslivet, Årjängs kommun och Westra Wermlands Sparbank tillsammans arbetar för att bli "Sveriges bästa företagar kommun"

Arbetet styrs av Nordmarkens Näringslivs styrelse där det ingår representanter från näringslivet, kommunen och banken. Det dagliga arbetet drivs i dagsläget av tre medarbetare som har sitt kontor i Näringslivets Hus (bredvid Årjängstrollet).

Tillsammans är vi starka

I den nya organisationen arbetar vi tillsammans med fokus på näringslivets bästa. Vi arbetar med alla företag små som stora, nya som gamla oavsett branch. Alla är viktiga för att vi ska nå visionen "Sveriges bästa företagar kommun"

För att vi i näringslivet ska ha en stark röst och en legitimitet i samarbetet behöver vi fortsatt ha en bred medlemsuppslutning. Därför hoppas vi att ännu fler ska välja att bli medlemmar.

Fokusområden

Nordmarkens Näringsliv har enats om fem fokusområden som vi i samverkan ska prioritera att arbeta med för att nå målet. Dessa är:

 • PR- och kommunikation
  Arbeta med att tydliggöra och stärka varumärket Nordmarkens Näringsliv. Detta bidrar till att stärka platsvarumärket. Visit Årjäng är en del i detta.
 • Näringslivsservice/Företagsdialog
  Handlar om att utveckla servicen till företagen så att den svarar mot företagens behov till exempel genom "En väg in". Vi genomför företagsbesök och anordnar frukostmöten, afterwork, näringslivsdag.
 • Nyföretagande/Nyetableringar
  Handlar om allt ifrån att en person vill starta ett enmanbolag till stora komplexa företagsetableringar. Kan vara befintliga företag som behöver nya lokaler eller ny mark eller helt nya företag som vill etablera sig i vår kommun. Starta eget kurser anordnas i samverkan med Nyföretagarcentrum Arvika och Eda.
 • Norgemarknaden
  Norge är en viktig marknad för vår kommun och de företag som är etablerade hos oss. Vi vill utveckla detta både vad gäller att locka fler norska företag att etablera sig i vår kommun men även öka exporten till Norge från våra befintliga företag.
 • Samverkan
  Vi samverkar med såväl olika verksamheter inom kommunen som med externa aktörer för att säkerställa att de olika fokusområdenas mål uppnås.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: elenor karlsson