Stäng

Näringslivsutveckling

Avtalstecknande med Nordmarkens näringsliv
Avtalstecknande. Från vänster: Johan Västsäter ordf Nordmarkens Näringsliv, Daniel Schützer kommunstyrelsens ordf, Maria Axelsson vice VD Westra Wermlands Sparbank

Näringslivsarbetet i Årjängs kommun drivs av Nordmarkens Näringsliv ekonomisk förening. Det är ett unikt samarbete där näringslivet, Årjängs kommun och Westra Wermlands Sparbank tillsammans arbetar för att bli "Sveriges bästa företagar kommun"

Arbetet styrs av Nordmarkens Näringslivs styrelse där det ingår representanter från näringslivet, kommunen och banken. Det dagliga arbetet drivs i dagsläget av tre medarbetare som sitter i Näringslivets Hus (bredvid Årjängstrollet). Har du frågor eller funderingar kring utveckling av ditt befintliga företag, går i tankar om att starta ditt eget företag eller söker en etableringsort, är du hjärtligt välkommen att höra av dig.

Läs mer om föreningen här

Företagande med styrka och tradition

Företagandet i Årjängs kommun är mångfacetterat och en stor del av befolkningen är engagerade i någon form av företagande.

Det är just de många små företagen som är Årjängs styrka och att det finns en stark företagartradition i bygden. Idag kan man säga att sysselsättningen inom det privata står på tre ben; tillverkning, handel/besöksnäring och tjänster. Tre viktiga ben som ger stabilitet. Tack vare närheten till Norge finns här en köpkraft som motsvarar en ort med nära tre gånger så många invånare.

Även tjänstebranschen gynnas av kommunens viktiga grannar i väst och flera norska företag har satsat på byggnation i kommunen och det i sin tur ökar tillväxten
för andra företag.

Våra industriföretag är expansiva och konkurrenskraftiga både internationellt och nationellt.

Våra fokusområden

Nordmarkens Näringsliv har enats om fem fokusområden som vi i samverkan ska prioritera att arbeta med för att nå målet. Dessa är:

 • PR- och kommunikation
  Arbeta med att tydliggöra och stärka varumärket Nordmarkens Näringsliv. Detta bidrar till att stärka platsvarumärket. Visit Årjäng är en del i detta.
 • Näringslivsservice/Företagsdialog
  Handlar om att utveckla servicen till företagen så att den svarar mot företagens behov till exempel genom "En väg in". Vi genomför företagsbesök och anordnar frukostmöten, afterwork, näringslivsdag.
 • Nyföretagande/Nyetableringar
  Handlar om allt ifrån att en person vill starta ett enmanbolag till stora komplexa företagsetableringar. Kan vara befintliga företag som behöver nya lokaler eller ny mark eller helt nya företag som vill etablera sig i vår kommun. Starta eget kurser anordnas i samverkan med Nyföretagarcentrum Arvika och Eda.
 • Norgemarknaden
  Norge är en viktig marknad för vår kommun och de företag som är etablerade hos oss. Vi vill utveckla detta både vad gäller att locka fler norska företag att etablera sig i vår kommun men även öka exporten till Norge från våra befintliga företag.
 • Samverkan
  Vi samverkar med såväl olika verksamheter inom kommunen som med externa aktörer för att säkerställa att de olika fokusområdenas mål uppnås.
Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: elenor karlsson