Jobba här - bo där: Nära till allt som betyder något

Jobba här - bo där

Årjäng är en stolt tillväxtkommun med ett myller av företag inom många olika branscher; besöksnäring, tjänstebranschen, tillverkningsindusti, skogs- och jordbruksindustri för att nämna några.

Förutom arbetstillfällen i de kommunala verksamheterna finns en stark företagartradition i Årjängs kommun. Den privata marknaden står på tre ben; tillverkning, handel/besöksnäring och tjänster.

Tack vare närheten till Norge finns en köpkraft och även tjänstebranschen gynnas av kommunens viktiga grannar i väst och flera norska företag har satsat på byggnation vilket i sin tur ökar tillväxten för andra företag.

Industrierna är expansiva och konkurrenskraftiga både internationellt och nationellt. Arbetskraft behövs i flera olika sektorer.

Arbete och karriär

Vi ser ljust på framtiden och tillväxten i Årjängs kommun. Arbetskraft behövs i flera olika branscher och områden både inom offentlig förvaltning och det privata näringslivet.

Läs mer