Konst i vården

Utställningsväggen i entréplan på Kvarnåsens äldreboende. Väggen har namnet "Tio meter konst".
Utställningsväggen Tio meter Konst

Tio meter konst

Tio meter konst är namnet på den nya utställningsväggen för konst i entréplan på Kvarnåsens äldreboende. Där kommer det att vara varierade utställningar under året.

Konstsamtal

I samarbete med Region Värmland, Konstfrämjandet Värmland, Arvika och Forshaga kommun startades det under 2015 ett projekt där vi skulle vända oss till framförallt äldreomsorgen, där vi genom att använda oss av konstnärer med nära anknytning i bygden skulle skapa en känsla av igenkänning. Betraktarna har en anknytning till bygden och kanske redan känner till konstnären. Detta skulle göra konsten mindre främmande och svår.

Samtidskonsten

Konstsamtal ger möjlighet för personal och vårdtagare inom vården och omsorgen att tillsammans se på och diskutera konst. Detta leder i sin tur till nya intryck, samtal och gemensamma erfarenheter som stärker relationen boende och vårdtagare.

Aktuell utställning

Ur kommunens samling.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: marie pettersson