Om trafik och gator

Man kör traktor, blommor i förgrund
Man kör lastare vid blommor

Kommunen svarar för drift och underhåll samt nyanläggning av cirka 50 kilometer gata och väg inom tätorterna.

Kommunens arbete omfattar även gaturenhållning och vinterväghållning. Stora delar av vinterväghållningen drivs på entreprenad.

Lokala trafiksäkerhetsföreskrifter samt transportdispenser handläggs av kommunen.

Sandlådor

Behöver du sand finns det att hämta vid Fågelviksvägen i Töcksfors och Kommunförrådet i Årjäng. Det finns även sandlådor utställda på vägar i kommunen som kommer att fyllas på efter hand.

Felanmälan & synpunkter

Har du sett ett löst brunnslock? Eller har du lågt tryck i kranen? Om du hittar ett problem som inte är akut och är relaterat till kommunalt VA kan du göra en felanmälan online. Vid akuta ärenden kontaktar du oss via telefon på kommunens växel telefonnummer 0573-141 00. Du kan ringa växeln måndag-torsdag kl. 8.00-12.00 samt kl. 13.00-16.00, fredag kl.8.00-12.00 samt 13.00-15.00.

När växeln är stängd ringer du på telefon 054-83 06 90.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: andreas winborg