Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Kartor och geografisk information, GIS

Kartvy från kommunens visningstjänst Geosecma med bl.a. detaljplaner och bestämmelser i norra Årjäng

Årjängs kommun använder Geosecma som kartsystem för kommunens handläggare, och har även ett antal webbkartor på hemsidan som administreras i ArcGIS online.
Kommunen har även egen drönarproduktion av ortofoton samt mätinstrument för enklare utsättningar av VA-ledningar och gränsutvisning.

Fastigheter

Frågor om fastigheter såsom grunduppgifter, gränsrelaterade frågor, ägaruppgifter m.m. kan du få svar på direkt tack vare digitala Lantmäteritjänster vilka hittas på sidan "Lantmäteritjänster".

Detaljplaner

Mer information kring planprocessen hittas på sidan om planarbetet i Årjängs kommun. Söker du en av de redan gällande detaljplanerna kan du leta upp området på en kommunkarta - klicka i området och öppna planen som PDF.
Se länken "karta med sökfunktion".

Mätning

Kommunen uppdaterar primärkartan i tätorterna samt levererar uppdateringar till Lantmäteriet och Trafikverket med hjälp av egen mätutrustning. Inmätning och utsättning av VA-ledningar samt kontrollmätningar av höjder och gränser utförs även av kommunen. Sedan 2016 används drönarteknik i produktion av ortofoton och vid behov av 3D modeller i nybyggnadsprojekt.

Punktmoln över Töcksfors skola genererat med drönarteknik

Adresser

Årjängs kommun uppdaterar adressinformationen i Lantmäteriets fastighetsregister. Har du behov av en ny adress till din fastighet eller vill du uppdatera/ändra lägenhetsregistret för din fastighet kan du kontakta kommunen via vår e-tjänst. Läs mer om hur du gör på sidan för adresser och namnsättning.

Digital stadsvandring

Kulturmiljöprogrammet för Årjängs kommun klargör de kulturhistoriska värden som finns bland bebyggelsen och i landskapet. I kulturmiljöprogrammet beskrivs de byggnader och miljöer som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla. De får enligt plan- och bygglagen inte förvanskas.
Kulturmiljöprogrammet ska också ge en översiktlig förståelse för kommunens historia. Nedan finns länkar till "digital stadsvandring" där man via kartor kan upptäcka kommunens kulturhistoria. Genom den kan vi förstå orternas framväxt och varför de ser ut som de gör idag.

Kontakt

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: anders eriksson