Tillstånd, regler och torghandel

Blomma i rondell längs storgatan i Årjäng
Storgatan i Årjäng

Vill du ställa upp en container, lyftkran eller byggnadsställning? Eller kanske ha ett evenemang på gator, torg eller park, i bostadsnära natur eller på vatten? I så fall krävs tillstånd för detta.

Tillstånd

Tillstånd söker du hos polismyndigheten. Polisen skickar din ansökan till kommunen för yttrande om kommunen äger marken. Kom ihåg att söka tillstånd i god tid! Du kan också ringa polisens tillståndsenhet på telefon 114 14 om du har frågor.

Torghandel

Har du varor du vill sälja? I Årjängs kommun har vi torghandel på onsdagar och lördagar. Här kan du sälja grönsaker, blommor, hantverk eller annat.

Avgiftsfri torgförsäljning till och med 31 december 2023

Du ansöker om tillfällig torgplats hos kommunens medborgarkontor.

Bokning av försäljningsplats

Du bokar torgplatsen hos Medborgarkontoret eller via e-post, medborgarkontor@arjang.se. Du visar eller bifogar din giltiga F-skattsedel och vi skriver ett avtal för tillfällig plats. Elanslutning finns att tillgå för varje torgplats.

Försäljningsplatser

Försäljningsplatser är Claras torg i Årjäng och Töcksfors torg. Platsernas geografiska avgränsning ser du på respektive karta. Varje plats är 3 x 3 meter och är markerad i stenläggningen med svarta stenar. Placering av försäljningsstånd ska ske på sådant sätt att dess öppning ska vändas in mot torgområdet.

Försäljningsplatser Årjäng

Försäljningsplatser Töcksfors

Tider för försäljning

Torghandel får ske onsdagar klockan 9.00-18.00 och lördagar och helgaftnar klockan 9.00-15.00. Vid större arrangemang ställs torghandeln in. Mer information om detta får du i Medborgarkontoret.

Julgransförsäljning får ske dagligen klockan 9.00-18.00 från första advent till och med julafton.

Försäljare får inte lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen tidigare än en timme före försäljningstiden. Varor, utrustning och skräp ska vara bortplockade senast en timme efter försäljningstiden.

Vill du sälja någon typ av livsmedel, ska du kontakta Bygg- och miljökontoret i Årjängs kommun för en eventuell registrering. Är du redan registrerad i annan kommun ska den registreringen kunna visas upp vid kontroll.

De dagar då torghandel inte får ske och du som arrangör vill använda torgen ska du söka tillstånd hos polisen. Det innebär att du lämnar in en ansökan om tillstånd för allmän sammankomst. Polisen kontaktar i sin tur Årjängs kommun för tillstånd om att använda platsen.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: annika myrell