Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Driftsmeddelande

Vattenläcka i Töcksfors

Tack för att du är och har varit sparsam med vattnet i Töcksfors under vår driftstörning. Vi har ännu inte full kapacitet och är tacksamma om abonnenter i Töcksfors fortsätter vara försiktiga med vattenförbrukningen.

Utställning Avfallsplan

 • 10 nov - 14 dec
 • Årjäng
 • Ring 0573-139 50
 • robin.sandberg@arjang.se
Illustration, sopar ihop avfall vid sopbil
Illustration avfallshantering

Årjängs kommun bjuder in till samråd gällande förslag till kommunens nya avfallsplan. Under samrådstiden kan kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer, kommunala nämnder och bolag komma in med synpunkter på planen. Alla synpunkter kommer sedan att sammanställas och användas i det fortsatta arbetet med avfallsplanen. 

Utställningen

Mellan den 10 november och den 14 december pågår utställningen, då synpunkter på förslaget tas emot.

Uställningen sker digitalt och fysiskt, synpunkter på avfallsplanen lämnas in via e-post eller brev.

E-post: robin.sandberg@arjang.se

Postadress:

Årjängs kommun,

Att: Robin Sandberg

Box 906

672 29 Årjäng

Digital utställning:

Avfallsplanen med bilagor finns att läsa digitalt genom att klicka på knapparna nedan.

Fysisk utställning:

Utskrifter av avfallsplanen finns tillgänglig:

 • Biblioteket Årjäng
 • Biblioteket Töcksfors
 • Receptionen, kommunhuset

Information om avfallsplanen

Syftet med avfallsplanen är att

 • Bidra till att uppfylla de inom avfallsområdet nationella miljökvalitetsmålen och de globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030.
 • Tydliggöra kommunens inriktning inom avfallsområdet och utgöra ett strategiskt styrdokument för att utveckla avfallshanteringen.
 • Öka samverkan i avfallsfrågor inom kommunens verksamheter och mellan Arvika, Eda och Årjängs kommuner.

Avfallsplan gäller för åren 2023–2030 och har tagits fram genom ett kommunöverskridande samarbete mellan Arvika, Eda och Årjängs kommuner. Avfallsplanen är gemensam för de tre kommunerna och till planen finns en kommunspecifik handlingsplan för varje kommun.

I handlingsplanen fokuserar vi på 4 målområden, där delmål och åtgärder till handlingsplanen tagits fram.

 • Ökat förebyggande och återbruk
 • Hållbar och säker avfallshantering
 • God service och tillgänglighet
 • Ingen nedskräpning

Renhållningen, Årjängs kommun kommer att ta fram nya renhållningsföreskrifter efter att nya avfallsplanen är antagen.

Mer information

Datum:

-

Tid:

00:00 - 00:00

Ort:

Årjäng
Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: robin sandberg