ÅRJÄNGS KOMMUNS SKOLOR 2022/2023

Skolbarn
Skolbarn

LÄSÅRET 2022/2023 BÖRJAR ENLIGT FÖLJANDE:

NORDMARKENS SKOLA
Onsdag 17/8
ÅR 1-6 kl 08.30-13.10
ÅR 7 kl 08.30 samling i aulan
Torsdag 18/8
Färskoleklass: Tider enligt utsänt meddelande
ÅR 8-9 kl 08.30 samling i aulan

TÖCKSFORS SKOLA
Onsdag 17/8
ÅR 1 Tider enligt utsänt meddelande
ÅR 2-6 kl 08.00 - 12.30
Torsdag 18/8
Förskoleklass kl 08.00-12.20
Öppet hus Töcksfors skola Tisdag 16/8 kl 13.00-15.00

TÖCKSFORS:
OBS!
Lågstadiet: Avlämning med privatabilar sker vid rondellen ser om skolan. Mellanstadiet: Avlämning med privatabilar sker mellan skolgården och gula villan.

BYGDESKOLORNA
Onsdag 17/8
Svensbyn kl 08.00
Holmedal kl 08.10

Torsdag 18/8
Holmedal förskoleklass kl 08.10
Öppet hus Holmedals skola Tisdag 16/8 kl. 13.00-15.00

Information om skolskjutsar hittar ni på kommunens hemsida.
Skolskjutsar och bussar - Årjäng (arjang.se)

Är man skjutsberättigad så skickas det ett brev till hemmet med elevskjutslista cirka en vecka innan skolstart. Där ser du vilken buss du ska åka, vilken hållplats och vilka tider.
Om man inte vet om man är skjutsberättigad så kan man tittapå avståndsreglerna på kommunens hemsida underskolskjutsar. Har du frågor så kontakta Lotta Gustafsson på telefonnummer 0573 -142 06.

ÖVRIGA SKOLOR
Signebyns friskola Onsdag 17/8 kl 08.20

GYMNASIESKOLAN
Onsdag 17/8
Upprop årskurs 1 i gymnasieskolans bibliotek kl 08.30
Upprop årskurs 2 och 3 i gymnasieskolans bibliotek kl 11.00

Kontakta skolan om eventuella restplatser,
Maria Bleckbergtel 0573-140 41 från 8/8 -22.

KOMVUX
Gymnasiekurser och grundkurser - Måndag 22/8
Samling i gymnasieskolans bibliotek kl 10.00

Vård-& omsorg f vuxna VOX (termin 1) - Måndag 22/8
Samling i gymnasieskolans bibliotek kl. 10.00

Vård-& omsorg f vuxna VOX (termin 2) - Onsdag 24/8
Läsning enligt schema

Handelslärling - Onsdag 17/8
Samling i gymnasieskolans bibliotek kl. 10.00

Kocklärling - Fredag 19/8
Samling i gymnasieskolans bibliotek kl. 10.00

Yrkesvux industri - Måndag 22/8
Samling i gymnasieskolans bibliotek kl. 10.00

Särskild utbildning f vuxna - Måndag 22/8
Läsning enligt schema

Svenska f invandrare (SFI)
Torsdag 18/8 Inskrivning nya elever
Måndag 22/8 Skolstart A, B, C, D
Läsning enligt schema

Frågor/upplysningar:
Maria Bleckberg, studie- och yrkesvägledare tel: 0573-140 41 maria.bleckberg@arjang.se
Malin Joneh, vård och omsorgsprogrammet tel: 0573-142 29 malin.jonehog@edu.arjang.se
Ane Skoland, rektor tel: 0573-142 24 ane.skoland@arjang.se
Catrin Nyrén, samordnare SFI tel.0573-142 47 catrin.nyren@edu.arjang.se
Sonja Lundstr, samordnare särvux tel. 0573-142 43 sonja.lundstrom@edu.arjang.se

Bespisningar och skolskjutsar fr o m 17/8.

Du som cyklar – ANVÄND CYKELHJÄLM!

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR!
Barn- och utbildningsnämnden

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: ulf strandberg