Utbildning Hållbar Affärsutveckling 23-24 maj

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Offentliga och privata företag har ett stort ansvar för att bidra till hållbar utveckling. Den här kursen fyller begreppet hållbarhet med innehåll och ger deltagarna en introduktion till olika verktyg som kan bidra till att göra verksamheten mer hållbar.

Välkommen till två spännande halvdagar på Arvika Näringslivscentrum den 23-24 maj. Kursen är kopplad till forskning på Høgskolen i Innlandet och deltagarna introduceras till forskningsbaserad kunskap genom teorier, modeller och empiri inom ämnet.

Utbildare: Högskolelektor Vegard Herlyng.
Vegard har en lärarexamen och en civilekonomexamen. Han har dessutom vidareutbildning i hållbarhetsekonomi och en EU-certifiering i hållbarhetsredovisning

Pris: 995 kr exkl. moms

 

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: gaby karlsson hain