Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

Bakgrund med azurvlå färg och texten Varumärkesplattform

Varumärkesplattform

Hur varumärkesplattformen ska användas och varför?

Varumärkesplattformen används tillsammans med verktygslådan för att på ett enhetligt sätt kommunicera Årjängs kommuns varumärke och vår identitet. På så vis kan vi tillsammans bygga ett starkt och positivt varumärke, med en tydlig riktning förankrad i vår vision, värdegrund och omgivning. Här samlas grunden för att förmedla en tydlig bild av oss själva. En bild som våra kommuninvånare känner igen, en bild av oss som en attraktiv arbetsgivare och bilden av vårt attraktiva platsvarumärke.  

För att vi tillsammans ska kunna skapa ett Årjäng med fokus på näringsliv, tillväxt, livskvalitet, ett gott medarbetarskap och en plats att trivas på har vi tagit fram det här styrdokumentet. Med syfte att leda oss i arbetet kring att bygga ett starkt och enhetligt varumärke.

Varumärkesplattformen tillsammans med den grafiska handboken hjälper oss att förstärka och förtydliga vårt varumärke och skapa en enhetlighet kring hur vi ser ut och känns igen, både internt och externt.

I Årjäng finns det alltid plats för nya idéer och nya människor!

Varumärket - En organisation och en plats

I vårt varumärkesarbete skiljer vi på kommunverksamhetens och platsens varumärke. Varumärket för organisationen Årjängs kommun ska bidra till en tydlig bild av våra verksamheter och allt vi gör för att uppnå visionen. Ett annat varumärke är det för platsen Årjäng. Vi delar platsens varumärke tillsammans med företag, föreningar och Årjängsbor.


Läs mer om Årjängs varumärken

Organisationens varumärke

Varumärket Årjängs kommun är ett löfte till omvärlden om vad vi står för. Varumärket ska bidra till en tydlig intern och extern kommunikation som gör det enklare för alla att förstå vilka vi är och vad vi strävar efter. 

Läs mer om organisationens varumärke

Arbetsgivarvarumärket

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där vi har utvecklat arbetsvillkor och samarbetsformer som motiverar och främjar kompetensutveckling och eget ansvarstagande.

Läs mer om arbetsgivarvarumärket

Platsens varumärke

Vi är många i och utanför den kommunala organisationen som vill att Årjäng ska utvecklas positivt och att vi ska lyckas attrahera fler invånare, besökare, företagare och investerare. Nu har vi en gemensam grund att stå på.

Läs mer om platsens varumärke

Vem är platsens varumärke till för?

Platsvarumärket Årjäng kan användas av alla de aktörer som vill utveckla och kommunicera Årjäng. Det kan vara entreprenörer, företag inom besöksnäringen eller varför inte influencers i sociala medier.

Vem är platsens varumärke till för?

Resultatet av en kreativ process

Redan under hösten 2018 lades grunden för platsvarumärket Årjäng då en rad seminarier arrangerades med entreprenörer, företrädare för besöksnäringen och medarbetare från Årjängs kommun.

Läs mer om den kreativa processen

Fyra målgrupper

Platsvarumärket Årjäng har ett brett användningsområde. Det ska användas som grund för kommunikation med fyra distinkta målgrupper.

Läs mer om målgrupperna

I Årjäng finns det alltid plats för nya idéer och nya människor

Platsvarumärkets position

Välkomnande gränsland. Årjäng förenar det värmländska och det norska genom sin roll som gränsland och mötesplats.

Läs mer om platsvarumärkets position

Platsvarumärkets värden

I varumärkesplattformen lyfter vi fram tre värden som gör Årjäng till en attraktiv plats för boende, inflyttare, besökare och företagare. Det är så här vi vill att Årjäng ska uppfattas - av andra och av oss själva.

Läs mer om platsvarumärkets värden

Varumärkesportfölj

Årjäng kan med fördel nämnas tillsammans med andra platsvarumärken som är relevanta och intressanta för målgruppen. Ett sådant platsvarumärke som verkligen tillför känslor är Värmland, vårt Landskap.

Läs mer om varumärkesportfölj

Varumärkets uttryck

Platsvarumärket Årjäng ska vara tydligt och tilltalande. Och för avsändaren ska det vara enkelt att använda och kommunicera. Därför finns varumärkets uttryck ”Årjäng. För samman..” som lyfter fram Årjäng som ett välkomnade gränsland.

Läs mer om varumärkets uttryck

Frågor om varumärket Årjäng?

Har du frågor om varumärket Årjäng är du välkommen att kontakta vår kommunikationsenhet.

Erika Ståhl
Kommunikationsstrateg, Kommunikationsenheten
E-post: erika.stahl@arjang.se
Telefon: 0573-141 97