Töcksfors

Kraftstation Töcksfors
Kraftstationen i Töcksfors

Töcksmarks socken och centralort för kommunens västra delar. Töcksfors är beläget fem kilometer från norska gränsen, drygt nio mil från Oslo.

Ögårn i Dusserud

Medan utvecklingen rusar fram på vissa ställen, händer det inget alls på andra. Ett unikt exempel på det senare är Ögårn i Dusserud utanför Töcksfors. Här har tiden stått stilla. Gården och alla dess hus står orörda kvar och bildar en vacker ram kring det gröna tunet.

I boningshuset finns åtskilliga vackra möbler och inredningsdetaljer, på övervåningen kan man se en typisk klädkammare med gamla dräkter och dylikt. Stolpboden (1833) är fylld med ålderdomliga föremål som en gång skyddats mot onda makter av de målade tjärkorsen på dörrarna. Gårdens äldsta hus är logen, uppförd 1777.

Övriga byggnader är stall, svinhus och fähus, samtliga från 1800-talets början. Gården användes i sitt nuvarande skick ända fram till 1957, då den testamenterades till Västra Fågelviks församling av Maria Stina Aronsson på villkoren att husen underhölls och användes som ett minnesmärke över en svunnen tid. För guidning kontakta Nordmarkens Pastorat på 0573-136 00.

Töcksmarks gamla träkyrka

Vid 1800-talets början var Töcksmarks gamla träkyrka så förfallen att man beslöt att ersätta den med en ny. Den nya byggdes på samma plats som den gamla år 1819 och även planritningen blev densamma som tidigare; en korskyrka av den typ som under 1700-talet var allmän i Värmland. Kyrkans inre pryds av takmålningar och ett sirligt utskuret altare där överdelen daterar sig från år 1730 och underdelen från år 1822. Dopfunten av täljsten är av ovanlig typ och dateras till 1100-talets mitt och tillhör de äldsta i Värmland. Bland övriga inventarier märks nattvardskalken från 1300-talet och ett rökelsekar av malm från 1200-talet. Kyrkan har tillhörande kyrkstallar.

Nordmarksstugan

En av Värmlands äldsta hembygdsföreningar. Här kan man i storstugan, lillstugan, bastu, tjöla samt boa undersöka de breda samlingarna som speglar gränsbygdens liv. Nordmarksstugan visas efter överenskommelse.

Vandringsleder i gränsland

I gränstrakterna mellan Sverige och Norge finns det många spännande vandringsleder. Vissa användes som flyktingleder under andra världskriget. Det finns också en led som kallas kyrkvägen. Ingen vet hur gammal denna väg är, men troligen är den från 1600-talet. Till kyrkan behövde man komma av flera anledningar. Dels rådde det kyrkoplikt men dessutom förmedlads där även viktiga meddelanden och nyheter. Kartan ”Friluftskart i Grenseland” finns att köpa på Gulf i Töcksfors.

Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: gabriella alström