Lyssna

Särskola- utbildning för dig med utvecklingsstörning

Särskolan ska ge dig med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter dina förutsättningar. Utbildningen ska bidra till personlig utveckling och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Utbildningsnivåer

Särskola finns inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Det finns också en utbildningsform som kallas för träningsskola. Träningsskolan finns under alla utbildningsnivåer inom särskolan.

Grundsärskola

På grundskolenivå kallas utbildningen för grundsärskola. 

Gymnasiesärskola

På gymnasienivå kallas särskolan för gymnasiesärskola.

Särskild utbildning för vuxna

Är du vuxen med utvecklingsstörning kan du läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. I Årjäng förkortas särskild utbildning för vuxna till särvux.

Individens lärande och utveckling i fokus

I särskolan arbetar pedagogerna med att skapa en studiemiljö som erbjuder goda villkor för individens lärande. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor, sitt tänkande och göra framsteg utifrån sina förutsättningar. Särskolans arbete är att utmana och stimulera elevens lärande och att ge stöd i den utveckling som sker.

Särskolans styrning

Skolverket

Skolverket är den myndighet som styr och reglerar särskolans utbildningsformer. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten

En annan statlig myndighet är Specialpedagogiska skolmyndigheten. Myndigheten ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Specialpedagogiska skolmyndigheten förkortas SPSM.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 17 september 2020

Kontakt

Skolverket

Specialpedagogiska skolmyndigheten

gå direkt till www.spsm.se