Hem/Invånare/Utbildning & barnomsorg/Gymnasieskola/Reseersättning och busskort
Lyssna

Reseersättning och busskort

Här kan du läsa mer om vilka bidrag som finns när det gäller busskort. Du ansöker och kvitterar ut ditt kort i din hemkommun. Gymnasiekortet är elektroniskt och gäller sju dagar i veckan på linjetrafik.

ungdom väntar på buss vid vägkanten

Ansökan och hämtning av busskort

Ansök senast 31 juli

Ansökan om resebidrag och busskort ska du ha lämnat in senast 31 juli. Har du glömt att skicka in ansökan så kan det ändå hinnas med att ordna om du skickar in blanketten nu. Däremot kan det hända att beslutet inte kommer att hinna skickas till dej. Du får då komma in på de tider som uppges härunder så ordnar vi det då.

Kortet hämtas på Årjängs gymnasieskola 12-14 augusti kl. 10-12

Alla som är skrivna i Årjängs kommun och studerar på någon gymnasieskola kvitterar ut sitt gymnasiekort på Årjängs gymnasieskolas expedition under tiden 12-14 augusti klockan 10-12. Detta gäller oavsett om du sökt kommunal eller fristående skola.

Giltighet

Gymnasiekortet gäller på vanlig linjetrafik, hela dygnet sju dagar i veckan. Kortet gäller inte på jullovet och sommarlovet. På Värmlandstrafiks egen webbplats kan du läsa mer om de regler som gäller.

Kortet är elektroniskt

Gymnasiekortet är elektroniska. Broschyren "Din gymnasieladdning på Värmlandskortet" ger dig mer information om vad som gäller för kortet. Du hittar broschyren i högerspalten eller på Värmlandstrafiks egna webbplats.

Reseersättning

Villkor

Reseersättning kan utgå till dig om du uppfyller följande villkor:

  • under 20 år
  • minst 6 km mellan bostad och skola
  • ej inackorderad
  • heltidsstuderande i gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig vuxenutbildning eller annan läroanstalt på gymnasial nivå
  • utbildningens längd ska vara minst 8 veckor

Det finns tre typer av reseersättningar

  1. Färdbevis - gymnasiekort är det som utgår i första hand om eleven har möjlighet att använda kollektivtrafik.
  2. Färdbevis + anslutningsbidrag - eleven har minst 6 km resväg från bostaden till närmaste hållplats.
  3. Kontant bidrag - eleven kan inte använda kollektivtrafik eller - eleven har mer än 10 km resväg från bostaden till närmaste hållplats.

Ansökan

Du ansöker om reseersättning via blanketten i högermenyn. Den skickar du till adressen som finns på blanketten.

Dina personuppgifter

Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 1 augusti 2019

Kontakt

Blankett för ansökan om

Resebidrag och busskort

Gå direkt till

www.varmlandstrafik.se

mer från Värmlandstrafik

Broschyr om gymnasieladdning