Lyssna

Betyg och behörighet

Betyg

Från och med den 1 juli 2011 infördes en ny betygsskala. Den har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

 Vid meritvärdering ges betygen följande värden:

 • F = 0
 • E = 10
 • D = 12,5
 • C = 15
 • B = 17,5
 • A = 20

Behörighetskrav

Du är behörig att söka till nationella program i gymnasieskolan om du:

 • påbörjar utbildningen senast den 30 juni det år du fyller 20
 • har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande
 • inte tidigare har gått igenom ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning
 • har godkänt i de ämnen som krävs för respektive program

Högskoleförberedande program

För att vara behörig till de högskoleförberedande programmen krävs att du har godkänt betyg i:

 • svenska/svenska som andra språk
 • engelska
 • matematik
 • ytterligare 9 ämnen beroende på sökt program

Yrkesförberedande program

För att vara behörig till yrkesprogrammen krävs att du har godkänt betyg i:

 • svenska/svenska som andra språk
 • engelska
 • matematik
 • ytterligare 5 ämnen

Introduktionsprogram

På introduktionsprogrammet finns följande alternativ:

 • Programinriktat individuellt val
 • Preparandutbildning
 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

För att vara behörig till Programinriktat individuellt val krävs att du har:

Godkända betyg i svenska/svenska som andra språk + engelska eller matematik + 4 andra ämnen eller godkända betyg i svenska/svenska som andra språk + engelska + matematik + 3 andra ämnen.

På de övriga introduktionsprogrammen finns inga behörighetskrav.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 23 oktober 2018

Kontakt


 • Legitimerad Lärare
  Direkt: 0573-140 41
  Mobil: 076-622 60 44

  Kommunalt aktivitetsansvar, Samordnare särskola & IM, Syv Årjängs gymnasieskola

Relaterade länkar