Lyssna

Betyg och behörighet

Betyg

Från och med den 1 juli 2011 infördes en ny betygsskala. Den har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

Vid meritvärdering ges betygen följande värden:

 • F = 0
 • E = 10
 • D = 12,5
 • C = 15
 • B = 17,5
 • A = 20

Behörighetskrav

Nationellt program

Du är behörig att söka till nationella program i gymnasieskolan om du:

 • påbörjar utbildningen senast den 30 juni det år du fyller 20
 • har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande
 • inte tidigare har gått igenom ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning
 • har godkänt i de ämnen som krävs för respektive program

Programinriktat val

Du är behörig att söka till Programinriktat val om du har godkända betyg från vårterminen i årskurs 9 på grundskolan i följande ämneskombinationer;

 • svenska (eller svenska som andraspråk), engelska, matematik samt tre andra ämnen
 • svenska (eller svenska som andraspråk), matematik samt fyra andra ämnen
 • svenska (eller svenska som andraspråk), engelska samt fyra andra ämnen

Inroduktionsprogrammen

På de övriga introduktionsprogrammen finns inga behörighetskrav.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 21 mars 2019

Kontakt


 • Legitimerad Lärare
  Direkt: 0573-140 41
  Mobil: 076-622 60 44

  Kommunalt aktivitetsansvar, Samordnare särskola & IM, Syv Årjängs gymnasieskola

Relaterade länkar