Lyssna

Programinriktat val

Programinriktat val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram.

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är riktad mot ett visst nationellt program. Eleven ska så snart det är möjligt antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedende program.

Behörighet

Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds programmet. En elev är behörig som har godkända betyg i:

 • svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska och minst tre andra ämnen
 • svenska eller svenska som andraspråk, matematik och minst fyra andra ämnen
 • svenska eller svenska som andraspråk, engelska och minst fyra andra ämnen

Utformning

Programinriktat val kan utformas både för enskild elev och en grupp elever. Det innebär att utbildningen ska utformas i förväg och vara sökbar. Om den utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg. Riksrekrytering får beslutas av Skolverket enbart i de fall då utbildningen utformas för en grupp elever.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 21 mars 2019

Kontakt


 • Rektor
  Årjängs gymnasieskola & vuxenutbildning
  Direkt: 0573-142 24

 • Samordnare Vuxenutbildningen
  SYV gymnasieskola & Vux
  Direkt: 0573-140 41
  Mobil: 076-622 60 44

  Personlig kontakt: Tisdagar 9-11 och onsdagar 13-15