Lyssna

Skolstart vårtermin 2021

Här hittar du information kring skolstarten för vårterminen 2021.

Förlängd distansundervisning för gymnasieskolan och vuxenutbildningen till och med 24 januari 2021.

Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammet är undantagna från distansundervisningen.

Vid minsta symtom på förkylning skall man stanna hemma

Vissa undantag i distansundervisningen

Elever som blir särskilt lidande av distansundervisning ska få fortsätta med undervisning i skolans lokaler. Undantagen gäller även för:

· Praktiska moment som inte kan skjutas upp

· Examinationer som inte går att genomföra på distans

· APL genomförs efter riskbedömning har gjorts med arbetsplatsen

· Elever på introduktionsprogrammet, inklusive språkintroduktionen

· Gymnasiesärskolan

· Elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning

Undervisningen kommer se olika ut beroende på program

Undervisningen kommer att anpassas efter varje program för att tillgodose elevernas måluppfyllelse.

Åtgärder vid vuxenutbildningen

· Undervisningen sker i så stor utsträckning som möjligt på distans

· APL genomförs efter riskbedömning har gjorts med arbetsplatsen

Generell information kring vårterminen 2021

Ågy följer de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten tagit fram för att motverka smittspridningen. Detta innebär att elever och personal uppmanas att:

· Tvätta händerna ofta

· Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom

· Hålla avstånd

· I tillägg har Ågy handsprit och ytdesinfektion i varje klassrum och gemensamma ytor

· Eleverna går till skolmatsalen vid särskilda tider och de har flera lokaler än vanligt att tillgå.

Vad händer om flera fall av smitta förekommer i en grupp elever?

Skolan kontaktar Smittskydd Värmland för råd om hur vi ska agera och vilka åtgärder som är lämpliga för att stoppa eventuell smittspridning. En sådan åtgärd kan vara att gruppen/klassen under en tid får distansundervisning. Det informeras inte om en enskilds persons sjukdom precis som vid andra sjukdomstillstånd.

Nationella prov våren 2021

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021.

Det tar mycket tid att organisera nationella prov och skolorna är hårt ansträngda under pandemin. Skolverket önskar därför att lämna möjlighet för mer undervisning. Skolverket kommer att ge stöd till skolorna med betygsstödjande bedömningsstöd. För SFI och vuxenutbildningen på gymnasial nivå gäller även att de prov som redan har beställts och har en fortsatt användningstid inte ska användas under resten av våren, till och med den 30 juni 2021.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 7 januari 2021

Kontakt

Skolans plattformar

Mer information om covid-19