Lyssna

Studier vårtermin 2021

Här hittar du information kring studier för vårterminen 2021

Distansundervisning för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Förlänger distansstudier vårterminen ut

Från 14 maj förlängs kombinationen av distans- och närundervisning och gäller fram till terminens slut om inget oförutsett inträffar.

Det är av stor vikt att alla respekterar skolans regler som bygger på folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppmanar dessutom alla att ta ett personligt ansvar enligt listan nedan.

 • Träffa inga andra än dem du bor med.
 • Stanna hemma vid minsta symtom.
 • Arbeta hemifrån om du kan.
 • Undvik att vistas i trånga inomhusmiljöer.
 • Håll minst två meters avstånd till andra människor. 
 • Res bara med kollektivtrafiken om du måste och använd då munskydd. 
 • Tvätta eller sprita händerna regelbundet.

Hälsningar Rektor Ane Skoland

Vid minsta symtom på förkylning skall man stanna hemma

Vissa undantag i distansundervisningen

Undervisning som inte kan utföras genom distansundervisning är undantagna och får genomföras i skolans lokaler. Dessa undantag gäller för:

 • Praktiska moment som inte kan skjutas upp
 • Examinationer som inte går att genomföra på distans
 • APL genomförs efter riskbedömning har gjorts med arbetsplatsen
 • Elever på introduktionsprogrammet, inklusive språkintroduktionen
 • Gymnasiesärskolan
 • Enstaka elever som bedöms få klassrumsundervisning

Undervisningen kommer se olika ut beroende på program

Undervisningen kommer att anpassas efter varje program för att tillgodose elevernas måluppfyllelse.

Åtgärder vid vuxenutbildningen

 • Undervisningen sker i så stor utsträckning som möjligt på distans
 • APL genomförs efter riskbedömning har gjorts med arbetsplatsen

Generell information kring vårterminen 2021

Årjängs gymnasieskola följer de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten tagit fram för att motverka smittspridningen. Detta innebär att elever och personal uppmanas att:

 • Hålla avstånd
 • Tvätta händerna ofta
 • Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom
 • Klassrummen ska vädras mellan varje lektion
 • Handsprit och ytdesinfektion finns i alla klassrum samt gemensamma ytor
 • Elever går till skolmatsalen vid särskilda tider som tillfälligt är utökad

Vad händer om flera fall av smitta förekommer i en grupp elever?

Skolan kontaktar Smittskydd Värmland för råd om hur vi ska agera och vilka åtgärder som är lämpliga för att stoppa eventuell smittspridning. En sådan åtgärd kan vara att gruppen/klassen under en tid får distansundervisning. Det informeras inte om en enskilds persons sjukdom precis som vid andra sjukdomstillstånd.

Nationella prov våren 2021

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021. Skolan kommer istället att använda ersättningsprov.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 11 maj 2021

Kontakt

Skolans plattformar

Mer information om covid-19