Lyssna

Årjängs gymnasieskola har gått över till distansundervisning

Till följd av Corona-viruset har Årjängs gymnasieskola och vuxenutbildning, ÅGY gått över till distansundervisning. Här hittar du information om hur lärare och elever arbetar och vilka kanaler som används. Sidan uppdateras regelbundet.

Distansundervisning på Årjängs gymnasieskola och vuxenutbildning

Till följd av Corona-viruset och regeringens uppmaning stänger ÅGY-skolan och går över till studier på distans. Här hittar du information om hur lärare och elever arbetar och vilka kanaler som används. Sidan uppdateras regelbundet.

Undervisning pågår

Många lektioner sker på distans. Försök göra din skoldag så lik så långt det är möjligt. Du som elev ska lämna in alla uppgifter och i övrigt följa lärarnas instruktioner. Lärarna har regelbunden kontakt med dig. Detta kan ske på olika sätt.

Den rådande situationen innebär inte att det är lov från skolan. Utbildningen ska genomföras hemifrån istället för i skolan. Du som är vårdnadshavare kommer att vara extra viktig. Underlätta genom att visa intresse för studierna, ställa frågor och stötta, inte minst hjälp eleven att följa undervisningen.

Max 5 elever i studiegrupp på skolan

Elever kan kallas till skolan för att utföra praktiska moment bland annat. På Ågy har vi en gräns på max 5 elever i taget. Skolan håller reda på hur många elever som finns i skolans lokaler totalt.

Sjukanmälan via sms till 076-622 60 05 

Om du som elev är sjuk görs sjukanmälan som vanligt. Skicka sms till 076-622 60 05 före klockan 09.30 varje dag du är sjuk.

Kommunikation via ItsLearning

All information (planeringar, genomgångar, arbetsuppgifter och inlämningar med mera) kommer att finnas på vår lärplattform ItsLearning för gymnasieelever och vuxenstuderande.

Elever på SFI följer undervisningen enligt lärarnas instruktioner. Ta kontakt med din mentor om du är osäker.

Hämta läromedel

För de elever som inte hämtat läromedel eller annat material finns vaktmästare på plats i skolan mellan 12.00 och 16.00. Ring och gör upp tid du kommer eftersom skolans entré är låst.

Ta hjälp av Elevhälsan

Om du som elev känner oro eller inte riktigt vet hur du kan arbeta strukturerat under tiden skola har stängt kan du när som helst kontakta personal i Elevhälsan för hjälp. De finns där för dig! Du behöver inte först gå via din lärare om du inte vill.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 8 maj 2020

Kontakt

Skolans plattformar

Mer information om covid-19