Lyssna

Datorer och IT

På Årjängs gymnasieskola och vuxenutbildning använder eleverna datorer i skolarbetet. Datorer gör elevens skolgång lättare och mer effektiv. På skolan finns trådlöst internet i nästan alla lokaler.

Datorer och IT på Årjängs gymnasieskola och vuxenutbildning

På Årjängs gymnasieskola och vuxenutbildning använder lärare och elever datorer i det dagliga skolarbetet. På skolan finns både bärbara och stationära datorer. Datorerna ska göra elevens skolgång lättare och mer effektiv. Från och med 2018 ska delar av Nationella prov skrivas digitalt. På skolan finns trådlöst internet.

Gymnasieelevens dator

Skolans gymnasieelever får låna en egen bärbar dator som ska användas i undervisningen. Datorn är ett arbetsredskap som alltid ska vara med på lektionerna. Att hantera en dator förbereder dig vidare inför arbetslivet.

Vuxenutbildningens datorer

Skolans vuxenelever använder egen dator i undervisningen. Det finns ett särskilt gästnätverk för dessa verktyg. Vid vissa tillfällen ska vuxenutbildningens datorer användas. Detta gäller till exempel vid Nationella prov.

Support och stöd

Skolans har rutiner för hur hantering och support av elevdatorer ska ske. Det finns en IKT-pedagog på skolan varje dag. Dessutom finns IT-företaget Pulsen på skolan två timmar varje vecka för extra stöd och hjälp. Det är mentor som hjälper eleven med kontakt till skolans IKT-pedagog.

Digitala lärplattformar

Oavsett om du är gymnasieelev eller vuxenstuderande får du digitala konton till skolans plattformar. Vilka de är och hur de hanteras hittar du mer information om här.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 23 augusti 2019

Kontakt


 • Rektor
  Årjängs gymnasieskola
  Direkt: 0573-142 24

 • IT-pedagog
  Direkt: 0573-142 53

  måndag till fredag 8.00 till 12.00


 • Samordnare Särvux
  Legitimerad lärare
  Direkt: 0573-142 43

  Förstelärare IKT