Lyssna

Töcksfors skola

Töcksfors skola är en F-6 skola i Töcksfors tätort.

Töcksfors skola

Skolan har cirka 180 elever i klasserna F- 6.
Vid skolan finns förutom grundskola också förskoleklass och skolbarnomsorg.  Förskoleklassen på Töcksfors skola heter Mellangården.

Töcksfors är ett växande samhälle där handel och industri är de dominerande näringarna. Skolan ligger i utkanten av samhället och är naturnära samtidigt som den har gångavstånd till centrum. Skolan utnyttjar närmiljön genom att använda skidanläggningar, bibliotek och naturen för olika aktiviteter. Skolskogen är ett område någon kilometer från skolan som vi får nyttja och där vi bland annat har möjlighet att studera naturen, leka och bygga kojor.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 21 augusti 2020

Kontakter

Personliga kontakter

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs i appen Tieto Edu