Lyssna

Skolskjutsar

Elever i grundskolan har rätt till skolskjuts, du behöver inte ansöka om skolskjuts. Elever med särskilda behov av skolskjuts ska en ansökan göras inför varje nytt läsår.

Skolskjutsregler

Grundskola

Elever i grundskolan har rätt till skolskjuts under förutsättning att villkoren i skolskjutsreglementet är uppfyllt. Du behöver inte ansöka om skolskjuts, detta sköts av kommunen. Reglementet hittar du till höger på den här sidan. 

Särskola

Elever med särskilda behov av skolskjuts i grundsärskola och gymnasiesärskola ska ansökan göras inför varje nytt läsår, senast 31 maj. Ansökningsblankett hittar du här till höger.

Skolväg och avstånd

Med skolväg menas kortast väg mellan adressen ditt barn är folkbokförd på och skolan. Mellan årskurs 3 till 4 och årskurs 6 till 7 ökar avstånden. Detta kan innebära att ditt barn inte längre är skolskjutsberättigad.

Avstånd mellan hemmet och skola

 • Förskoleklass (6 år) + grundskola åk 1 - 3: mer än 2 km
 • Grundskola åk 4 - 6: mer än 3 km
 • Grundskola åk 7 - 9 : mer än 4 km

Avstånd mellan hemmet och hållplats

Du ansvarar för att ditt barn kommer till och från hållplatsen. 

 • Förskoleklass (6 år) + grundskola åk 1 - 3: mer än 2 km
 • Grundskola åk 4 - 6: mer än 3 km
 • Grundskola åk 7 - 9 : mer än 3 km
Rätten till skolskjuts gäller inte inom tätbebyggt område eller till och från fritidsverksamheter.

Skolbussar

Elevskjutslista

Alla elever som är berättigade till skolskjuts har en egen elevskjutslista som skickas hem inför varje nytt läsår.

Vänta på skolbuss

Skolbussarna kör efter tidsscheman utifrån skolornas start- och stopptider. Om ditt barn slutar tidigare en eller flera dagar i veckan blir det väntetid på skolan till bussen går hem. Håltimmar tas inte hänsyn till. 

Missat bussen

Om ditt barn missar bussen är det du som förälder som ansvarar för att eleven kommer till skolan. Kommunen står inte för eventuella extra kostnader som du får i samband med detta.

Sen eller utebliven buss på morgonen

Om bussen inte kommer kan den vara försenad eller ha blivit inställd. Om detta händer ringer du till Trafikupplysningen för att få besked om orsak. När du ringer väljer du alternativet, upplysning om tåg och buss. Där kan du bli ombedd att uppge vilken kommun du bor i och fordonnummer på den buss det gäller. 

Linjetrafik parallellt med skolbussar

Ditt barn kan bli hänvisad att åka skolskjuts med ordinarie linjetrafik. Värmlandstrafiks linjebussar 104, 700, 702 samt Västtrafiks linjebuss 755 går enligt tidtabellerna parallellt med entreprenörsbussarna. Deras tidtabeller hittar du på respektive webbplatser. Eventuella störningar i linjetrafiken meddelas i länken Trafikläget för tåg och buss.

Ansökan om skolskjuts

Senast 31 maj inför varje läsår

Det finns tillfällen där du kan ansöka om skolskjuts för ditt barn. Ansökningsblankett hittar du här till höger.

Växelvis boende

Ditt barn ska vistas lika mycket och ha ett varaktigt boende på två adresser. Båda föräldrarna ska vara folkbokförda i kommunen. 

Val av annan skola

Du kan ansöka om skolskjuts för ditt barn i mån av plats. Om din ansökan beviljas åker barnet med ordinarie turer och hållplatser till dess att du meddelas om annat. Sådan förändring kan ske mitt under pågående termin.

Särskilda skäl

Du kan ansöka om skolskjuts vid särskilda skäl. Beslut fattas av Barn- och utbildningsnämnden.

Dina personuppgifter

Så hanterar vi dina personuppgifter.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 22 mars 2017

Vid frågor kontakta


 • Skolskjutshandläggare
  Direkt: 0573-142 06
  Box 906
  672 29 Årjäng

  mån-tors 08.00-13.30

Mer information

Värmlandstrafik

Nya tidtabeller from 9 december 2018

Västtrafik

Linje 755

Trafikupplysningen

Vid förseningar eller inställda turer ring 0771-32 32 00.
Öppettider måndag-fredag 06.00-20.00.

Film om skolskjuts

Här kan du titta på tre korta filmer som vänder sig till barn mellan 6-12 år som ska börja åka skolskjuts.

Före resan