Hem/Invånare/Utbildning & barnomsorg/Grundskola/Terminer, lov och ledigheter
Lyssna

Terminer, lov och ledigheter

Här hittar du grundskolans, gymnasieskolans samt allmänna förskolans läsårstider för Årjängs kommun.

Grundskola och gymnasieskola

 

Höstterminen 2019

Elever
Personal
Elever
Personal

Höstlov

Övriga lovdagar/studiedagar

Terminsstart

Terminsslut

2019-08-21
2019-08-12
2019-12-19
2019-12-20

2019-10-14 – 2019-10-18

2019-11-20

 

Vårterminen 2020

Elever
Personal
Elever
Personal

Sportlov

Påsklov

Övriga lovdagar/studiedagar

Terminsstart

Terminsslut

2020-01-09
2020-01-07
2020-06-12
2020-06-18

2020-02-24 – 2020-02-28

2020-04-14 - 2020-04-17

2020-03-09, 2020-05-22

Allmän förskola

 

Avgifter och verksamhetstider

Allmänna förskolan egna läsårstider. Hel barnomsorgsavgift betalas från vårterminens slut till nästa nästa termin börjar. Verksamheten följer skolans läsår. Du som har allmän förskoleplats följer dessa datum.
Du som har tillsynsbehov under lov för arbete eller studier debiteras avgift under lovperioder

Läsåret 2019/2020

Höstterminen

Vårterminen

Höstlov

Sportlov

Påsklov

 

2019-08-21 - 2019-12-19

2020-01-09 - 2019-06-12

2019-10-14 - 2019-10-18

2029-02-24 - 2020-02-28

2020-04-14 - 2020-04-17

 

 

 

Hur bestäms läsåret?

Det är barn- och utbildningsnämnden som beslutar när terminerna startar och slutar. Enligt grundskoleförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni. Läsåret ska dessutom bestå av minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Studiedagar

Barn- och utbildningsnämnden bestämmer vilka dagar under läsåret som personal ska planera skolarbetet och fortbilda lärare. 

Ledighet för elev

Ledighet kan beviljas vid sjukhusbesök, begravningar och liknande. Ledighet beviljas inte för utlandsresor eller liknande. Dessa aktiviteter ska du lägga på skolledigheterna.

Förskoleklass och grundskola

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan måste du ansöka om detta. Ledighetsansökan lämnas till klasslärare eller mentor i god tid före ledigheten. Om ledigheten avser mer än tio dagar per läsår ska den även beviljas av skolans rektor. Blankett för ledighetsansökan hittar du här till höger.

Gymnasieskola

Du som studerar på kommunens gymnasieskola ansöker i god tid om ledigt på blanketten till höger. Om du är under arton år ska din förälder skriva under ansökan. Mentor beslutar vid 1, 2 eller 3 dagars ledighet i följd eller vid del av dag. Rektor beslutar i övriga fall.

Ersätt missad kunskap

Du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för ditt barns skolgång. Ansvaret innebär att det ska finnas goda skäl för ledigheten samt göra det möjligt för ditt barn att ta igen missad undervisning.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 30 april 2019

Kontakt

Ledighetsansökan

Skriv ut