Hem/Invånare/Utbildning & barnomsorg/Grundskola/Elevhälsan i grundskolan
Lyssna

Elevhälsan i grundskolan

Inom Elevhälsan samarbetar olika yrkesgrupper för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa, med speciell inriktning på barn och ungdomar (F – 9) med behov av särskild stöd. Elevhälsan arbetar förebyggande med skolrelaterade frågeställningar.

bild av fjäril som utsmyckning på Silbodalskolan
Utsmyckning på Silbodalskolan

Personalen inom Elevhälsan består främst av kurator, specialpedagog samt skolsköterska. Denna breda kompetens gör det möjligt att belysa barns och ungdomars behov utifrån ett helhetsperspektiv. Elevhälsan finns som stöd för elever, personal och föräldrar men även för skolledning.

 I Elevhälsan ingår även studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog och skolläkare.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 7 september 2018