Lyssna

Fristående barnomsorg

Fristående verksamhet är en verksamhet med annan ägare än stat, landsting eller kommun. Friskolorna i Sverige är skattefinansierade med skolpeng. En skola som helt eller delvis finansieras med elevavgifter kallas privatskola.

Fristående verksamheter i kommunen

För närvarande finns två fristående barnomsorgsverksamheter i kommunen, ett föräldrakooperativ och en friskola.

Innan verksamheten startas måste den fristående huvudmannen få ett godkännande från kommunen för att driva verksamheten. När verksamheten har startat står den under kommunens tillsyn. Kommunen betalar ersättning till den fristående huvudmannen enligt samma principer som den egna verksamheten.
De flesta lagar, regler, läroplan och styrdokument är gemensamma för både den kommunala och den fristående verksamheten.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 11 januari 2018

Här finns friskolorna

Karta över friskolorna