Lyssna

Lillsurret

En avdelning

Våra lokaler är belägna på Svensbyns skola och hos oss är barnen 4-5 år.

Vision och arbetssätt

Vi vill ta vara på barnens upptäckarglädje, nyfikenhet och intressen. På så vis är barnen med och formar sin förskoledag:
Vad ska vi göra?
Hur ska vi göra?
Varför vill ni göra så?
Vi vill tilsammans med barnen skapa en verksamhet fylld av nyfikenhet och upptäckarglädje där lek, omsorg och lärande är lika viktiga. Vårt uppdrag och vision är att vi pedagoger ska bedriva ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete.

Vi kommer att ha fokus på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt genom olika teman. Språk och tanke hänger ihop och för att kunna uttrycka åsikter och utmanande tankar behöver vi ett utvecklat språk.
Alla barn ska ha en tillgänglig lärmiljö, det innebär att varje barn ska ges möjlighet att kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.

Vår lärmiljö på Lillsurret är tillgänglig och trygg för alla.
Eftersom lärandet sker hela tiden behövs det många miljöer för olika lärsituationer.
Vi har en myshörna där vi läser böcker eller om barnen vill läsa själva.
Lekutrustningen både inne och ute är tillgänglig och användbar för alla.
Utemiljön är trygg och stimulerar till lek och rörelse.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 13 augusti 2019

Kontakt