Lyssna

Avgifter i barnomsorgen

Årjängs kommun tillämpar maxtaxa inom barnomsorgen. Hushållet gemensamma bruttoinkomst ligger till grund vid beräkningen av avgiften.

Hushållets gemensamma bruttoinkomst ligger till grund för beräkningen av avgiften

Utgångspunkten för avgiftsberäkningen är inkomsten i det hushåll barnet/barnen tillhör.
Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs de som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress. Det är endast inkomst och skattepliktiga ersättningar som är avgiftsgrundande. Inkomst från annat land ska uppges.

Regler och avgifter

  • Avgift ska betalas 12 månader per år
  • Högsta avgiftsgrundande inkomst är 47 490 kronor per månad
  • Betalning sker för innevarande månad
  • Inkomstförändringar ska anmälas omgående
  • Om ingen inkomstuppgift lämnas uttas högsta avgift
  • Kommunen förbehåller sig rätten att kontrollera uppgiven inkomst exempelvis hos arbetsgivaren
  • Om betalningen inte sker efter påminnelse och krav uttas en avgift för inkassokrav. Även dröjsmålsränta tas ut enligt räntelagen.
  • Det yngsta placerade barnet räknas som barn nr 1. 
  • Fristående huvudmän beslutar själva om vilken avgift de debiterar.

Avgifter i förskoleverksamheten (förskola/familjedaghem)

Barn 1      3 % av inkomsten, dock högst 1 425 kronor per månad

Barn 2      2 % av inkomsten, dock högst 950 kronor per månad

Barn 3      1 % av inkomsten, dock högst 475 kronor per månad

Barn 4      Ingen avgift

Avgifter i skolbarnomsorgen (fritidshem)

Barn 1      2 % av inkomsten, dock högst 950 kronor per månad

Barn 2      1 % av inkomsten, dock högst 475 kronor per månad

Barn 3      1 %  av inkomsten, dock högst 475 kronor per månad

Avgift för tillfälligt placerade skolbarn.

Avgift för tillfälligt placerade skolbarn så kallade feriebarn, under lov är 55 kronor per dag och barn.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 10 december 2018