Lyssna

Stenhuset

En avdelning

På förskolan Stenhuset går alla barn i Töcksforsområdet som är födda 2014. Förskolan är belägen i lokalerna på Töcksfors skola och vi äter alla våra måltider i skolans matsal. Vi har ett nära samarbete med förskoleklass och fritidshemmen och fin skogsmiljö, sporthall och isbana på skolområdet.

Vision och arbetssätt

Vår vision "Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar." Skolverket 2018 Lpfö18

Vårt arbetssätt är tematiskt, vilket innebär att vi under år ska jobba med alla ämnen från läroplanen, språk och kommunikation, naturvetenskap, matematik, lek, digitalisering, social kompetens och värdegrund.
Vår utgångspunkt är att barnen är kompetenta individer som klarar mycket själva, till exempel, klä sig själva, ta mat själv och så vidare. Det är viktigt att vi är lyhörda för barnens behov och intresse. Om vi ger barnen möjlighet till inflytande så tror vi att verksamheten blir mer lustfylld och lärorik.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 15 oktober 2019

Kontakt