Lyssna

Parkeringstillstånd

Du som är rörelsehindrad med utpräglade svårigheter att gå, alltså har svårigheter att förflytta dig till och från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen, kan beviljas ett tillstånd för att få parkera på parkeringsplats för rörelsehindrade. För rörelsehindrad person som inte kör bil själv utfärdas tillstånd endast i undantagsfall.

Handikappsymbol i parkeringsruta

Foto: Annika Myrell

Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter

Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats inom hela Sverige. Kortet gäller också i de flesta europeiska länder. Besked om giltighet utomlands kan du få från kommunen. Parkeringstillstånd är inte någon social förmån utan undantag från trafiklagstiftningen.

Det finns två typer av tillstånd

Det finns två typer av tillstånd, ett för förare och ett för passagerare. Följande generella regler gäller för tillstånden.

Tillstånd för förare

En person som är rörelsehindrad med utpräglade svårigheter att gå, alltså har svårigheter att förflytta sig till och från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen, kan beviljas ett tillstånd att få parkera på parkeringsplats för rörelsehindrade.

Tillstånd för passagerare

För rörelsehindrad person som inte kör bil själv utfördas tillstånd endast i undantagsfall, till exempel vid svåra förlamningar eller balansrubbningar av allvarligt slag och ständigt är beroende av levande stöd. I normala fall anses föraren kunna lämna av den rörelsehindrade passageraren och därefter köra bilen till en plats där den kan parkeras enligt gällande bestämmelser.

Exempel på generella regler

  • En blind person som inte har något rörelsehinder kan normalt inte få ett parkeringstillstånd.
  • Enbart svårighet att bära, utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.
  • Mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion och inkontinens, där en person kan få akut behov av en toalett, anses inte vara grund före ett parkeringstillstånd.

  • Svårigheter att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.
  • Rörelsehindret ska alltid avse gångförmåga.
  • Tillståndet är inte avsett för kortvarigt rörelsehinder.

Ansökan

Ansökan om parkeringstillstånd gör du hos den kommun där du är folkbokförd. Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare. Ett tillstånd utfärdas i högst 3 år. Ett tillstånd som har gått ut i tid förnyas inte automatiskt utan du måste göra en ny ansökan.
Skicka din ansökan med post (ej e-post) till Årjängs kommun eller lämna in den i Medborgarkontoret i kommunhusets entré.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 28 februari 2017