Lyssna

Parkering

Vårt mål är att skapa en säker trafikmiljö med god tillgänglighet för alla våra trafikanter. Regler för parkering är något som berör många, och det kan vara svårt att veta vad som gäller. Framförallt gäller det att inte parkera så att man hindrar trafiken, framkomligheten och sikten.

Foto: Ann Svendby

Alla kommunens parkeringsplatser är avgiftsfria, observera dock att vissa parkeringar har en tidsbegränsad parkeringstid.

Felparkering

Kommunen använder felparkeringsavgift för att försöka uppnå tre mål:

  • ökad trafiksäkerhet
  • bättre framkomlighet
  • tillgänglighet till parkeringsplatser

 Tidsbegränsad parkeringstid

 

För att visa vilken tid du parkerat bilen använder du en parkeringsskiva.

 

 

 Du kan hämta din parkeringsskiva på:

  • Biblioteken i Årjäng och Töcksfors
  • Medborgarkontoret i kommunhusets entré
  • Apoteket i Årjäng.

Parkeringsövervakning

 Årjängs kommun har avtal med Securitas Sverige AB för parkeringsövervakning.
 Securitas övervakar tätorterna Årjäng och Töcksfors.

Felparkeringsavgift

Avgifterna är indelade i tre nivåer:

  • 600 kr för överträdelse gällande parkering för rörelsehindrad
  • 400 kr för övertädelse där förbud att stanna eller parkera fordon eller på en markerad hållplats för fordon i linjetrafik
  • 200 kr för  övriga förseelser
Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 19 januari 2017

kontakta oss

Länkar