Lyssna

Gräva och schakta

Tillstånd

För att få gräva på allmän mark inom Årjängs kommun krävs att du erhåller grävningstillstånd från kommunen och att du följer kommunens anvisningar för grävning i allmän mark.

Tänk också på att du är skyldiga att begära kabelanvisning innan markarbete påbörjas så att inga kablar/ledningar skadas.

Kommunen är ansluten till Ledningskollen.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 19 januari 2017

Kontakta oss

Ansökningsblanketter

Länkar