Lyssna

Snöskottning och sandning

Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för snöröjning. Är det is och halkigt kan du hämta sand på flera ställen i kommun.

Vid snöfall är det kommunens uppgift att skapa en god framkomlighet för alla trafikanter. 

Vi har både egen personal och entreprenörer som sköter snöröjningen. När det har kommit fem centimeter kallas plogbilar ut. Vi planerar med hjälp av väderleksrapporter och vädertjänster, men också genom egna bedömningar på plats. När och var snöröjningen börjar beror på hur mycket snö det har kommit, och det är alltid gång- och cykelvägar som plogas först. Det här betyder att det kan dröja innan plogbilen kommer till just din gata, men vi arbetar så fort vi kan enligt den prioriteringsordning som gäller.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att röja snö och att sanda på gångbanorna utanför fastigheten. Om det finns en rännstensbrunn i gångbanan ska galler hållas fritt från snö och is. Varje fastighetsägare är också skyldig att se till att grenar och häckar inte växer ut och hindrar snöröjningen.

Här hämtar du sand för sandning

Du kan hämta sand för sandning på flera ställen. Ta med dig hink och spade. Då sanden ska räcka till många får du inte hämta sand på kärra utan bara i hink. På dessa platser hittar du sandlådor.

Inom Årjängs och Töcksfors tätort:

  • Vid kommunförrådet på Smedgatan 10 i Årjäng. Det finns 3 gröna sandlådor med sand, norr om grindarna.
  • Bredvid Töxfrakt garage vid Fågelviksvägen i Töcksfors. Till vänster om vägen till skolans parkering står ett rött plåtskjul med sand i. Det är cirka 200 meter från E18 mot Västra Fågelvik.

Vid återvinningsstationerna på följande platser:

  • Svensbyn, vid lanthandeln
  • Lennartsfors, vid gamla brandstationen
  • Blomskog, vid gamla lanthandeln
  • Hämnäs, vid förskolan Karlavagnen
  • Östervallskog, vid lanthandeln
  • Selen, ca 300 meter från E18

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 25 januari 2018

Kontakta oss

Läs mer här