Lyssna

Frågor och svar om corona för stöd och omsorg

Här finns frågor och svar samlade om coronaviruset när det gäller vård och omsorg i Årjängs kommun

För att göra besöken så säkra som möjligt
så gäller detta på våra boenden från 2021-03-16

Kvarnåsen
Bokning på telefon 073 - 555 09 01 vardagar 07.30 - 09.30 

Besökstider: 10.00 - 11.30. 13.30 - 16.30. och 18.00 - 19.30. alla dagar. 
Max två besökare / boende per gång. Vi måste fortsatt jobba med skyddsutrustning och även kunna smittspåra om så behövs, därav kvarstår vissa restriktioner.

Solgården:
Besökstelefonen nås alla vardagar 09.00 -11.00 på tel: 073 - 901 57 59.
Besökstider alla dagar i veckan 10.00 -11.30 och 13.30 - 16.30 och 18.00 - 19.30.
Max två besökare / boende per gång. Vi måste fortsatt jobba med skyddsutrustning och även kunna smittspåra om så behövs, därav kvarstår vissa restriktioner.

Har du några frågor så kontakta:
Kvarnåsen
Gruppledare vardagar kl. 09.00-14.00 Telefon: 073 – 901 55 75
Verksamhetschef vardagar kl. 09.00-11.00 Telefon: 073 – 901 57 11
Solgården
Gruppledare vardagar kl. 09.00-14.00 Telefon: 073 – 901 56 62
Verksamhetschef vardagar kl. 09.00-11.00 Telefon: 073 – 315 01 95

Covid-19 smitta inom stöd och omsorg 2020-11-04

Efter provtagning har det visat sig att vi i Årjängs kommun nu drabbats av de första fallen av Covid-19 smitta inom stöd och omsorg. Två brukare på särskilda boendet Kvarnåsen är smittade. Därutöver är det två personal inom kommunala verksamheten samt en personal på särskilda boendet Kvarnåsen som också testats positiva för Covid 19.

Möjlighet till lokala besöksförbud införs 2020-11-19

Regeringen har idag fattat beslut om att ge Folkhälsomyndigheten möjlighet att vid behov besluta om lokala besöksförbud på äldreboenden. Förordningen träder i kraft på lördag den 21 november 2020. Läs mer hos regeringen

Hur jobbar ni för att säkra upp verksamheter inom Stöd och omsorg?

Vi följer Stöd och omsorgs Krisplan och gör prioriteringar av arbetsuppgifter. Ledningsgruppen för stöd och omsorg har avstämningsmöten varje vecka, oftare om behov finns. Kommunchefens ledningsgrupp har dagliga avstämningar.

Var kan jag vända mig om jag som anhörig känner mig orolig eller har frågor om det boende som min anhörige bor på?

Vänd dig till verksamhetschef/områdeschef på respektive boende:
Kvarnåsen: Sashina Liviken 073 - 901 57 11
Solgården: Louise Malmeström 073 - 315 01 95
Gruppbostäder LSS Västanås och Blomstervägen: Evelina Högberg (t o m  fred 20/3) därefter Sara Norén 0573-140 66
Korttidsavdelningen: Malin Lindqvist 0573-140 35

Påverkas färdtjänst och andra kommunikationsmöjligheter för min anhörige?

Inte i dagsläget.

Vilka aktiviteter kommer att ställas in/har redan ställts in på kommunens särskilda boenden, gruppboenden LSS?

Alla typer av extern underhållning/aktivering (med personer som kommer utifrån) är inställt. Ordinarie personal och aktiverare fortsätter med intern aktivering.

Vad händer med dagverksamheterna?

Dagverksamheterna på Kvarnåsen och Solgården är stängda.
Dagverksamheten Oasen är stängd

Vilka riskgrupper finns?  

En stor kinesisk studie visar att äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes, är överrepresenterade bland de svåra fallen. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Hanteras personer med nedsatt immunförsvar på något särskilt sätt nu?

Basala hygienföreskrifter följs. Besöksförbud är infört på kommunens boende för äldre och funktionshindrade.

Vad har ni för hygienrutiner?

Basala hygienföreskrifter och rutiner efterföljs utifrån Socialstyrelsen hygienrutiner

Hur jobbar ni för att minska risken att min anhörige ska bli smittad?

De basala hygienföreskrifterna och rutinerna efterföljs. Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de har luftvägssymtom. En annan försiktighetsåtgärd är att vi sedan onsdag den 11 mars har infört besöksförbud på våra äldreboenden och gruppboenden inom LSS samt korttidsavdelningen.

Vad händer om det boende där min anhörige bor blir drabbat av Corona-smittan?

Det är Region Värmland som hanterar allt som gäller smittade personer och vilka åtgärder som måste göras i den verksamhet som berörs. Vi följer de rekommendationer som vi får av regionen.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 16 februari 2021

Kontakt