Lyssna

Frågor och svar om corona för stöd och omsorg

Här finns frågor och svar samlade om coronaviruset när det gäller vård och omsorg i Årjängs kommun

Besök på våra boenden från 2021-05-17

Från och med måndag 17 maj behövs ingen tidsbokning för besök. Så här fungerar rutinerna:

Solgården:

1.      Besökare ringer på dörrklockan vid sin ankomst.
2.      Besöksvärd öppnar, erbjuder handsprit och munskydd,
         antecknar namn, telnr,datum och tid.
3.      Besöksvärd ledsagar besökare rätt.
4.      Besökare påkallar sin hemgång via larm hos den boende eller gör upp en tid med                 besöksvärden då hemgång ska ske och besöksvärden kommer och ledsagar                       besökare ut samt erbjuder handsprit.

Kvarnåsen:

Vi önskar att besökande ringer 073 555 09 01.när ni kommer. Då kan besöksvärden möta upp och följa er. 

Har du några frågor så kontakta:
Kvarnåsen
Gruppledare vardagar kl. 09.00-14.00 Telefon: 073 – 901 55 75
Verksamhetschef vardagar kl. 09.00-11.00 Telefon: 073 – 901 57 11
Solgården
Gruppledare vardagar kl. 09.00-14.00 Telefon: 073 – 901 56 62
Verksamhetschef vardagar kl. 09.00-11.00 Telefon: 073 – 315 01 95

Covid-19 smitta inom stöd och omsorg 2020-11-04

Efter provtagning har det visat sig att vi i Årjängs kommun nu drabbats av de första fallen av Covid-19 smitta inom stöd och omsorg. Två brukare på särskilda boendet Kvarnåsen är smittade. Därutöver är det två personal inom kommunala verksamheten samt en personal på särskilda boendet Kvarnåsen som också testats positiva för Covid 19.

Var kan jag vända mig om jag som anhörig känner mig orolig eller har frågor om det boende som min anhörige bor på?

Vänd dig till verksamhetschef/områdeschef på respektive boende:
Kvarnåsen: Sashina Liviken 073 - 901 57 11
Solgården: Louise Malmeström 073 - 315 01 95
Gruppbostäder LSS Västanås och Blomstervägen: Evelina Högberg (t o m  fred 20/3) därefter Sara Norén 0573-140 66
Korttidsavdelningen: Malin Lindqvist 0573-140 35

Påverkas färdtjänst och andra kommunikationsmöjligheter för min anhörige?

Inte i dagsläget.

Vilka aktiviteter kommer att ställas in/har redan ställts in på kommunens särskilda boenden, gruppboenden LSS?

Alla typer av extern underhållning/aktivering (med personer som kommer utifrån) är inställt. Ordinarie personal och aktiverare fortsätter med intern aktivering.

Vad händer med dagverksamheterna?

Dagverksamheterna på Kvarnåsen och Solgården är stängda.
Dagverksamheten Oasen är stängd

Vilka riskgrupper finns?  

En stor kinesisk studie visar att äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes, är överrepresenterade bland de svåra fallen. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Hanteras personer med nedsatt immunförsvar på något särskilt sätt nu?

Basala hygienföreskrifter följs. Besöksförbud är infört på kommunens boende för äldre och funktionshindrade.

Vad har ni för hygienrutiner?

Basala hygienföreskrifter och rutiner efterföljs utifrån Socialstyrelsen hygienrutiner

Hur jobbar ni för att minska risken att min anhörige ska bli smittad?

De basala hygienföreskrifterna och rutinerna efterföljs. Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de har luftvägssymtom. En annan försiktighetsåtgärd är att vi sedan onsdag den 11 mars har infört besöksförbud på våra äldreboenden och gruppboenden inom LSS samt korttidsavdelningen.

Vad händer om det boende där min anhörige bor blir drabbat av Corona-smittan?

Det är Region Värmland som hanterar allt som gäller smittade personer och vilka åtgärder som måste göras i den verksamhet som berörs. Vi följer de rekommendationer som vi får av regionen.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 16 februari 2021

Kontakt