Lyssna

Frågor och svar om corona för stöd och omsorg

Här finns frågor och svar samlade om coronaviruset när det gäller vård och omsorg i Årjängs kommun

Hur jobbar ni för att säkra upp verksamheter inom Stöd och omsorg?

Vi följer Stöd och omsorgs Krisplan och gör prioriteringar av arbetsuppgifter. Ledningsgruppen för stöd och omsorg har avstämningsmöten varje vecka, oftare om behov finns. Kommunchefens ledningsgrupp har dagliga avstämningar.

Var kan jag vända mig om jag som anhörig känner mig orolig eller har frågor om det boende som min anhörige bor på?

Vänd dig till verksamhetschef/områdeschef på respektive boende:
Kvarnåsen: Sashina Liviken 073 - 901 57 11
Solgården: Louise Malmeström 073 - 315 01 95
Gruppbostäder LSS Västanås och Blomstervägen: Evelina Högberg (t o m  fred 20/3) därefter Sara Norén 0573-140 66
Korttidsavdelningen: Malin Lindqvist 0573-140 35

Vilka boenden råder det besöksförbud på?

På grund av smittorisken i samband med coronaviruset (covid-19) har Årjängs kommun beslutat att följa Region Värmlands rekommendationer och har därför infört besöksförbud från och med 11 mars på kommunens äldreboenden och gruppboenden inom LSS samt korttidsavdelningen.

Vad innebär det att det råder besöksförbud?

På grund av smittorisken kan du som närstående inte besöka din anhörige som bor på något av våra boenden. Undantag kan göras för närstående till personer som är kritiskt sjuka, om du som besökare inte har luftvägssymtom. Bedömningen om besök är möjligt görs av ansvarig sjuksköterska.
Behörig personal, post- och matleveranser samt hantverkare som ska utföra beställda tjänster berörs inte av besöksförbudet.

Hur kommer jag i kontakt med min anhörige som bor där det råder besöksförbud?

Kontakta omvårdnadspersonalen på de telefonnummer ni fick vid inflyttning.

Påverkas färdtjänst och andra kommunikationsmöjligheter för min anhörige?

Inte i dagsläget.

Vilka aktiviteter kommer att ställas in/har redan ställts in på kommunens särskilda boenden, gruppboenden LSS?

Alla typer av extern underhållning/aktivering (med personer som kommer utifrån) är inställt. Ordinarie personal och aktiverare fortsätter med intern aktivering.

Vad händer med dagverksamheterna?

Dagverksamheterna på Kvarnåsen och Solgården är stängda.
Dagverksamheten Oasen är stängd
Dagverksamheten för Socialpsykiatrin är stängd.

Vilka riskgrupper finns? 

En stor kinesisk studie visar att äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes, är överrepresenterade bland de svåra fallen. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Hanteras personer med nedsatt immunförsvar på något särskilt sätt nu?

Basala hygienföreskrifter följs. Besöksförbud är infört på kommunens boende för äldre och funktionshindrade.

Vad har ni för hygienrutiner?

Basala hygienföreskrifter och rutiner efterföljs utifrån Socialstyrelsen hygienrutiner

Hur jobbar ni för att minska risken att min anhörige ska bli smittad?

De basala hygienföreskrifterna och rutinerna efterföljs. Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de har luftvägssymtom. En annan försiktighetsåtgärd är att vi sedan onsdag den 11 mars har infört besöksförbud på våra äldreboenden och gruppboenden inom LSS samt korttidsavdelningen.

Vad händer om det boende där min anhörige bor blir drabbat av Corona-smittan?

Det är Region Värmland som hanterar allt som gäller smittade personer och vilka åtgärder som måste göras i den verksamhet som berörs. Vi följer de rekommendationer som vi får av regionen.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 19 mars 2020