Hem/Invånare/Omsorg & hjälp/Trygg och säker/Information med anledning av coronaviruset/Frågor och svar om corona för skola och förskola
Lyssna

FAQ om corona för skola och förskola

För dig som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor finns här frågor och svar samlade.

Mitt barn har lindriga förkylningssymptom, ska hen vara hemma?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta, enligt Folkhälsomyndigheten. Friska barn ska gå i förskola och skola. Sjuka barn bör vara hemma utifrån vårdnadshavarnas bedömning.

Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika smittspridning av coronaviruset?

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.
Inom förskolan ska alla barn tvätta händerna när de kommer till förskolan.
Större evenemang och resor ställs in.

Mitt barn har vistats i ett smittdrabbat område, men har inga symptom. Ska barnet stanna hemma från skolan?

Barn och elever som har varit i smittdrabbat område får vara i förskola eller skola så länge de är friska. Man bör vara uppmärksam på symtom, även lindriga, exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber. Vid symptom ska hen vara hemma till dess att barnet är friskt och ytterligare två dagar.

Mitt barn har vistats i ett smittdrabbat område och har lindriga förkylningssymptom. Ska barnet vara hemma?

Har ditt barn har varit i ett smittdrabbat område, eller varit i kontakt med någon som varit i ett smittdrabbat område, och uppvisar symptom ska hen vara hemma, enligt Folkhälsomyndigheten. Du bör därför hålla ditt barn hemma vid lindriga symptom på förkylning, såsom exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber, till dess att barnet är friskt och ytterligare två dagar.

Vilka områden är smittdrabbade?

Se Folkhälsomyndighetens webbplats

Till vilka länder eller regioner avråder UD från att resa?

Se Folkhälsomyndighetens webbplats

Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

Vid konstaterad smitta inom familjen får bekräftade fall individuella förhållningsregler via infektionskliniken. Eventuellt beslut om karantän för familjemedlemmar tas av smittskyddsläkare. Rektor ska kontaktas.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma från förskolan. Får hen vara hemma?

Ja, hen får vara hemma från förskolan.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma från grundskolan. Får hen vara hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det skolplikten om gäller och det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Vid misstanke om smitta av coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna då?

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats

Vad gäller för musikskolans undervisning?

För musikskolans undervisning gäller samma rekommendationer som för övrig skolverksamhet. Friska barn är välkomna att delta i undervisningen, men sjuka barn bör stanna hemma.

Även Skolverket ger information kring vad som gäller i samband med coronasmitta utifrån skollagen.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 16 mars 2020

Kontakt


  • Verksamhetschef
    Barn och Utbildning
    Växel: 0573-141 00
    Direkt: 0573-142 01

Myndighetsinformation