Lyssna

Information om Corona för skola och förskola

För dig som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor finns här uppdaterad information.

Vi följer smittskydd Värmlands rekommendationer. 

https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/minska-risken-att-du-och-andra-far-covid-19/   

Uppdatering Förskolan Pillret Blå 2021-09-09

 

Smitta har förekommit på Avdelning Blå under onsdagen den 8/9


Som en del av smittspårningen har vi ombetts att informera alla som var där samtidigt, att ni kan ha utsatts för en smittrisk.
Du ska vara observant på symtom i 14 dagar efter smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Provtagningsrekommendationen gäller vuxna och barn över 6 år. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Får du symtom ska du isolera dig i väntan på provtagning och provsvar. Du kan läsa mer information på 1177.se/covid och i informationsbladet ”Information till dig som kan ha varit utsatt för smitta från person med covid-19” på Smittskydd Värmlands webbplats under plusboxen Information till verksamheter.


Om ni någon av er i familjen testas positiv för Covid-19 är vi tacksamma om ni meddelar detta till rektor Maud Augustsson

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-05-28

Nu är det bara drygt två veckor kvar av läsåret. För Årjängs kommuns del så ser smittläget fortsatt bra ut, med mycket låg smittspridning. Vi fortsätter dock på den inslagna vägen och organiserar även de sista dagarna med en blandning av när- och distansundervisning. Från och med torsdag 3/6 låter vi åk 7 och 8 ha undervisning inne på skolan samtidigt. De har inte haft full närundervisning sedan 30 november. Åk 9 får uppgifter att jobba med på distans. Med reservation för ändringar så ser organisationen för resten av terminen ut som följer. Notera att schemat bryts för mentordagar, avslutning m.m. Se särskilt fredag 11/6 då åk 7 är på distans!

V 22

Måndag 31/5 Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Tisdag 1/6 Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Onsdag 2/6 Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Torsdag 3/6 Åk 7 och 8 i skolan. Åk 9 på distans.

Fredag 4/6 Åk 7 och 8 i skolan. Åk 9 på distans. 9CD mentordag ute.

V 23

Måndag 7/6 Åk 7 och 8 i skolan. Åk 9 på distans. 9AB, EF, GH mentordag ute.

Tisdag 8/6 Åk 7 och 8 i skolan. Åk 9 på distans. 9IJ mentordag ute.

Onsdag 9/6 Åk 7 och 8 i skolan. Åk 9 på distans.

Torsdag 10/6 Åk 7 och 8 i skolan. Åk 9 på distans. Åk 7 mentordag ute.

Fredag 11/6 Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans. Åk 8 mentordag ute.

V 24

Måndag 14/6 Åk 7 och 8 i skolan. Åk 9 lediga. Åk 7 och 8 avslutning.

Tisdag 15/6 Åk 9 i skolan. Åk 7 och 8 lediga. Åk 9 avslutning.

 

 

Elever i behov av extra stöd bereds plats enligt separat schema.

 

Eleverna läser enligt schema oavsett om eleven är i skolan eller undervisas på distans. Till de dagar eleven är i skolan, måste hen ha med sig böcker, dator etc.

 

Glöm inte att frånvaroanmäla elev som av någon anledning inte är i skolan, även om eleven den dagen har undervisning på distans!

 

Orsaken till distansundervisningen är myndigheternas påbud om vikten av att, så långt som möjligt, undvika trängsel. I övrigt gäller fortfarande rekommendationerna om avstånd, handhygien etc. Detta gäller i skolan såväl som på fritiden och ute i samhället.

 

Lunchlåda finns för avhämtning på Nordmarkens skola och på Töcksfors skola de dagar ditt barn har undervisning på distans. Du behöver inte beställa lunch till den dag ditt barn är på plats i skolan! Mejla nordmarkens.skola.kok@arjang.se alternativt tocksfors.skola.kok@arjang.se dagen innan du vill hämta lunchlådan (du beställer för en dag i taget). Ange elevens namn och klass. Glöm inte att skriva om det gäller specialkost! Lådan hämtas på lastbryggan bakom köket mellan 11.00 och 12.00. Ring på dörren!

 

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-05-21

Smittspridningen i kommunen verkar äntligen vara på väg ned. Siffrorna för Årjängs kommun ser bra ut, men läget är fortfarande mycket osäkert. Vi rullar därför vidare även nästa vecka med partiell distansundervisning. Vad gäller de sista veckorna på terminen (22, 23, 24), så kommer vi även dessa veckor att organisera verksamheten delvis på distans. Hur det kommer att se ut i detalj återkommer jag till nästa vecka. Kommande vecka ser således ut som följer:

 

V 21

Måndag 24/5 Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Tisdag 25/5 Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Onsdag 26/5 Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Torsdag 27/5 Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Fredag 28/5 Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

 

Elever i behov av extra stöd bereds plats enligt separat schema.

 

Eleverna läser enligt schema oavsett om eleven är i skolan eller undervisas på distans. Till de dagar eleven är i skolan, måste hen ha med sig böcker, dator etc.

 

Glöm inte att frånvaroanmäla elev som av någon anledning inte är i skolan, även om eleven den dagen har undervisning på distans!

 

Orsaken till distansundervisningen är myndigheternas påbud om vikten av att, så långt som möjligt, undvika trängsel. I övrigt gäller fortfarande rekommendationerna om avstånd, handhygien etc. Detta gäller i skolan såväl som på fritiden och ute i samhället.

 

Lunchlåda finns för avhämtning på Nordmarkens skola och på Töcksfors skola de dagar ditt barn har undervisning på distans. Du behöver inte beställa lunch till den dag ditt barn är på plats i skolan! Mejla nordmarkens.skola.kok@arjang.se alternativt tocksfors.skola.kok@arjang.se dagen innan du vill hämta lunchlådan (du beställer för en dag i taget). Ange elevens namn och klass. Glöm inte att skriva om det gäller specialkost! Lådan hämtas på lastbryggan bakom köket mellan 11.00 och 12.00. Ring på dörren!

 

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-05-11

Smittspridningen i kommunen verkar vara på väg ned, men läget är fortfarande mycket osäkert. Vi tar en vecka i taget och rullar därför vidare även nästa vecka med partiell distansundervisning, enligt följande:

 

V 20

Måndag 17/5 Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Tisdag 18/5 Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Onsdag 19/5 Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Torsdag 20/5 Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Fredag 21/5 Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

 

Elever i behov av extra stöd bereds plats enligt separat schema.

 

Eleverna läser enligt schema oavsett om eleven är i skolan eller undervisas på distans. Till de dagar eleven är i skolan, måste hen ha med sig böcker, dator etc.

 

Glöm inte att frånvaroanmäla elev som av någon anledning inte är i skolan, även om eleven den dagen har undervisning på distans!

 

Orsaken till distansundervisningen är myndigheternas påbud om vikten av att, så långt som möjligt, undvika trängsel. I övrigt gäller fortfarande rekommendationerna om avstånd, handhygien etc. Detta gäller i skolan såväl som på fritiden och ute i samhället.

 

Lunchlåda finns för avhämtning på Nordmarkens skola och på Töcksfors skola de dagar ditt barn har undervisning på distans. Du behöver inte beställa lunch till den dag ditt barn är på plats i skolan! Mejla nordmarkens.skola.kok@arjang.se alternativt tocksfors.skola.kok@arjang.se dagen innan du vill hämta lunchlådan (du beställer för en dag i taget). Ange elevens namn och klass. Glöm inte att skriva om det gäller specialkost! Lådan hämtas på lastbryggan bakom köket mellan 11.00 och 12.00. Ring på dörren!

 

Uppdaterade riktlinjer för smittspårning 2021-05-10

Från och med  måndag 10 maj 2021, inför Region Värmland regler för smittspårning i enlighet med Folkhälsomyndighetens Vägledning för smittspårning av covid-19.

Den innehåller nya rekommendationer avseende smittspårning och provtagning av barn och ungdomar med särskilt fokus på skolmiljö. Den innehåller också nya rekommendationer för vaccinerade personer i samband med smittspårning.

Åldersgräns för provtagning av symtomfria kontakter sänks. Vaccinerade symtomfria kontakter undantas från isolering och provtagning med undantag för vård- och omsorgspersonal, se nedan.

 1. Sammanfattningsvis införs följande förändringar
 • Sänkt åldersgräns för provtagning av symtomfria hushållskontakter: Barn från 6 år rekommenderas provtagning (tidigare från 16 år).
 • Sänkt åldersgräns för provtagning av symtomfria närkontakter: Barn/ungdomar från 13 år rekommenderas provtagning (tidigare från 16 år).

 

 • Vaccinerade hushållskontakter som är symtomfria:  Förhållningsregler (”hemisolering”) och provtagningsrekommendationer tas bort.
 • Vaccinerade närkontakter som är symtomfria: Skärpta rekommendationer för närkontakter och provtagningsrekommendationer tas bort.

Undantag vaccinerad vård- och omsorgspersonal – provtagningsrekommendation kvarstår.Det betyder, att vaccinerad vård- och omsorgspersonal som är symtomfri hushålls- eller närkontakt får arbeta, men ska ta prov.

 1. Nytt stöd

För att man lättare ska kunna orientera sig i de olika reglerna, som nu börjar bli många, finns sammanfattande tabeller för symtomfria hushålls- respektive närkontakt på Smittskydd Värmlands hemsida.

 Tabellerna kan nås direkt här (vi jobbar på att få dem på en sida vardera):

 

 1. Följande rutiner och dokument på Smittskydd Värmlands webbsida är uppdaterade

Covid-19 - Smittspårning 

Covid-19 - Smittspårningssamtal, information, förhållningsregler samt förteckning över hushålls- och närkontakter

Covid-19 - information till chefer om smittspårning av närkontakter på arbetsplats

Covid-19 - information till skolor/förskolor om smittspårning av närkontakter

Information till dig som har haft närkontakt med person som har covid-19

Smittskyddsblad, information och förhållningsregler till hushållskontakter

 

Uppdatering förskolan Prästkragen 2021-05-10

Prästkragen har fått bekräftade fall av covid-19 bland personalen. Personal har arbetat där v.18.

Som en del av smittspårningen har vi ombetts att informera alla som var där samtidigt, att ni kan ha utsatts för en smittrisk.

Du ska vara observant på symtom i 14 dagar efter smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Provtagningsrekommendationen gäller vuxna och barn över 6 år. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Får du symtom ska du isolera dig i väntan på provtagning och provsvar. Du kan läsa mer information på 1177.se/covid och i informationsbladet ”Information till dig som kan ha varit utsatt för smitta från person med covid-19” på Smittskydd Värmlands webbplats under plusboxen Information till verksamheter.

Om ni någon av er i familjen testas positiv för Covid-19 är vi tacksamma om ni meddelar detta till rektor Maud Augustsson

 

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-05-06

Smittspridningen i kommunen verkar ha avtagit något, men läget är fortfarande mycket osäkert. Vi rullar på även nästa vecka med partiell distansundervisning, enligt följande:

V 19

Måndag 10/5 Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Tisdag 11/5 Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Onsdag 12/5 Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Torsdag 13/5 Lovdag

Fredag 14/5 Lovdag

 

Elever i behov av extra stöd bereds plats enligt separat schema.

Eleverna läser enligt schema oavsett om eleven är i skolan eller undervisas på distans. Till de dagar eleven är i skolan, måste hen ha med sig böcker, dator etc.

Glöm inte att frånvaroanmäla elev som av någon anledning inte är i skolan, även om eleven den dagen har undervisning på distans!

Orsaken till distansundervisningen är myndigheternas påbud om vikten av att, så långt som möjligt, undvika trängsel. I övrigt gäller fortfarande rekommendationerna om avstånd, handhygien etc. Detta gäller i skolan såväl som på fritiden och ute i samhället.

Lunchlåda finns för avhämtning på Nordmarkens skola och på Töcksfors skola de dagar ditt barn har undervisning på distans. Du behöver inte beställa lunch till den dag ditt barn är på plats i skolan! Mejla nordmarkens.skola.kok@arjang.se alternativt tocksfors.skola.kok@arjang.se dagen innan du vill hämta lunchlådan (du beställer för en dag i taget). Ange elevens namn och klass. Glöm inte att skriva om det gäller specialkost! Lådan hämtas på lastbryggan bakom köket mellan 11.00 och 12.00. Ring på dörren!

 

Trevlig helg och tack för att ni hjälper till att rida ut denna ”storm”!

 

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-04-29

De positiva siffrorna på smittspridning i kommunen förra veckan har tyvärr förbytts i lite dystrare siffror den här veckan. Vi har dock inga fall av covid 19 varken bland elever eller personal på skolan, men vikten av att hålla avstånd och att tänka på handhygien är viktigare än någonsin. Vi rullar på även nästa vecka med partiell distansundervisning, enligt följande:

V 18

Måndag 3/5 Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Tisdag 4/5 Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Onsdag 5/5 Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Torsdag 6/5 Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Fredag 7/5 Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

 

Elever i behov av extra stöd bereds plats enligt separat schema.

Eleverna läser enligt schema oavsett om eleven är i skolan eller undervisas på distans. Till de dagar eleven är i skolan, måste hen ha med sig böcker, dator etc.

Glöm inte att frånvaroanmäla elev som av någon anledning inte är i skolan, även om eleven den dagen har undervisning på distans!

Orsaken till distansundervisningen är myndigheternas påbud om vikten av att, så långt som möjligt, undvika trängsel. I övrigt gäller fortfarande rekommendationerna om avstånd, handhygien etc. Detta gäller i skolan såväl som på fritiden och ute i samhället.

Lunchlåda finns för avhämtning på Nordmarkens skola och på Töcksfors skola de dagar ditt barn har undervisning på distans. Du behöver inte beställa lunch till den dag ditt barn är på plats i skolan! Mejla nordmarkens.skola.kok@arjang.se alternativt tocksfors.skola.kok@arjang.se dagen innan du vill hämta lunchlådan (du beställer för en dag i taget). Ange elevens namn och klass. Glöm inte att skriva om det gäller specialkost! Lådan hämtas på lastbryggan bakom köket mellan 11.00 och 12.00. Ring på dörren!

Trevlig Valborg

 

Uppdatering förskolan Junibacken 2021-04-27

Junibacken har fått bekräftade fall av covid-19 bland personalen. Personal har arbetat där v.17 under smittsam period.

Som en del av smittspårningen har vi ombetts att informera alla som var där samtidigt, att ni kan ha utsatts för en smittrisk. Du ska vara observant på symtom i 14 dagar efter smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom.

Provtagningsrekommendationen gäller vuxna och barn över 6 år. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Får du symtom ska du isolera dig i väntan på provtagning och provsvar. Du kan läsa mer information på 1177.se/covid och i informationsbladet Information till dig som kan ha varit utsatt för smitta från person med covid-19 på Smittskydd Värmlands webbplats under plusboxen Information till verksamheter.

Om ni någon av er i familjen testas positiv för Covid-19 är vi tacksamma om ni meddelar detta till rektor Madelene Alfredsson. Viktigt också att ni lägger in i appen om ert barn är sjukt

 

Uppdatering Töcksfors skola F-6 + fritids 2021-04-23

Skolan har i samråd med smittskydd Värmland bestämt att skolan, åk F-6 samt fritids, håller stängt även måndag 26/4. För att minimera risk för smittspridning bland elever och personal.   

Om inga nya beslut kommer under måndag 26/4 är skolan öppen som vanligt på tisdag 27/4

Har du ett samhällsviktigt jobb och ditt barn verkligen behöver ha tillsyn på måndag 26/4 hör du av dig snarast till mellangårdens fritidsavdelning på tel. 072-239 98 11 

Information och kontakt kring eventuellt skolarbete hemma fås av respektive mentor.

Vi vill betona att detta inte skall ses som ledighetsdagar och att elever inte ska umgås hemma hos varandra. Detta är en åtgärd för att bromsa en eventuell smittspridning bland elever och personal vid Töcksfors skola.

 

Uppdatering Förskolan Junibacken 2021-04-23

Junibacken har fått bekräftade fall av covid-19 bland personalen. Personal har arbetat där v.16 under smittsam period.
Som en del av smittspårningen har vi ombetts att informera alla som var där samtidigt, att ni kan ha utsatts för en smittrisk.
Du ska vara observant på symtom i 14 dagar efter smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Provtagningsrekommendationen gäller vuxna och barn över 6 år. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Får du symtom ska du isolera dig i väntan på provtagning och provsvar. Du kan läsa mer information på 1177.se/covid och i informationsbladet ”Information till dig som kan ha varit utsatt för smitta från person med covid-19” på Smittskydd Värmlands webbplats under plusboxen Information till verksamheter.
Om ni någon av er i familjen testas positiv för Covid-19 är vi tacksamma om ni meddelar detta till rektor Madelene Alfredsson

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-04-22

Med reservation för ändringar, bedrivs verksamheten även nästa vecka med partiell distansundervis-ning. Undervisningen organiseras enligt nedan:

V 17

Måndag 26/4 Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Tisdag 27/4 Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Onsdag 28/4 Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Torsdag 29/4 Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Fredag 30/4 Studiedag. Eleverna lediga.

 

Elever i behov av extra stöd bereds plats enligt separat schema.

Eleverna läser enligt schema oavsett om eleven är i skolan eller undervisas på distans. Till de dagar eleven är i skolan, måste hen ha med sig böcker, dator etc.

Glöm inte att frånvaroanmäla elev som av någon anledning inte är i skolan, även om eleven den da-gen har undervisning på distans!

Orsaken till distansundervisningen är myndigheternas påbud om vikten av att, så långt som möjligt, undvika trängsel. I övrigt gäller fortfarande rekommendationerna om avstånd, handhygien etc. Detta gäller i skolan såväl som på fritiden och ute i samhället.

Lunchlåda finns för avhämtning på Nordmarkens skola och på Töcksfors skola de dagar ditt barn har undervisning på distans. Du behöver inte beställa lunch till den dag ditt barn är på plats i skolan! Mejla nordmarkens.skola.kok@arjang.se alternativt tocksfors.skola.kok@arjang.se dagen innan du vill hämta lunchlådan (du beställer för en dag i taget). Ange elevens namn och klass. Glöm inte att skriva om det gäller specialkost! Lådan hämtas på lastbryggan bakom köket mellan 11.00 och 12.00. Ring på dörren

 

Uppdatering Töcksfors skola åk F-6 + fritids 2021-04-22

Skolan har fått information om en risk för ökad smittspridning bland elever och personal även på lågstadiet, Fskl och fritids.   

I samråd med smittskydd Värmland har vi därför tagit beslutet att även stänga åk F-3, åk 4–6 och fritids under fredag 23/4. Om inga nya beslut kommer under söndag eftermiddag är skolan öppen som vanligt på måndag 26/4 

Har du ett samhällsviktigt jobb och ditt barn verkligen behöver ha tillsyn imorgon hör du av dig under dagen idag till mellangårdens fritidsavdelning på tel. 072-239 98 11  

Information och kontakt kring eventuellt skolarbete hemma fås av respektive mentor.  

Vi vill betona att detta inte skall ses som ledighetsdagar och att elever inte ska umgås hemma hos varandra. Detta är en åtgärd för att bromsa en eventuell smittspridning bland elever och personal vid Töcksfors skola.  

 

Uppdatering Holmedals skola åk F-6 + fritids 2021-04-22

Skolan har fått information om att en personal testat positivt för covid-19 på Holmedals skola. Som en säkerhetsåtgärd för att förhindra vidare smittspridning så kommer skolan och fritids vara stängda imorgon, fredag 210423. 

Skolan följer de rutiner som finns. Smittspårningsarbetet genomförs av Smittskydd Värmland. Skolledningen har informerat berörd personal, elever och vårdnadshavare. Om någon i familjen testas positiv för Covid-19 är vi tacksamma om ni meddelar detta till rektor eller skolsköterska och anmäler frånvaro i appen.

 

Uppdatering Holmedals skola åk 1-6 2021-04-21

Holmedals skola kommer inte komma på slöjd och idrott på grund av åtgärderna på Töcksfors skola torsdag och fredag  v 16

Uppdatering Töcksfors skola åk 4-6 2021-04-21

Skolan har fått information om en riskerad ökning av smittspridning bland elever och personal på mellanstadiet åk 4–6.  

I samråd med smittskydd Värmland har vi därför tagit beslutet att åk 4–6 är stängt för skola och fritidsverksamhet under torsdag 22/4 och 23/4.  

Information om eventuellt hemarbete fås av respektive mentor.  

Vi vill betona att detta inte skall ses som ledighetsdagar och att elever umgås hemma hos varandra. Detta är en åtgärd för att bromsa en eventuell smittspridning bland elever och personal vid Töcksfors skola.  

Om inget annat anges är det skola som vanligt igen på måndag 26/4–21.  

Vi anser att den största smittrisken just nu är på mellanstadiet så lågstadiet har sin undervisning som vanligt fortsatt.  

Skulle situationen ändras kan ett nytt beslut komma snabbt även där.   

 

Uppdatering Töcksfors skola åk F-6 2021-04-21

Skolan har fått information 21-04-21 om att en elev på mellanstadiet i åk 4 vid Töcksfors 21-04-21 testats positivt för covid-19. Eleven har varit i skolan smittsamperiod 19 och 21-04-21. Första symtomdag var 21-04-21.  

Som en del av smittspårningen har vi ombetts att informera alla att ni kan ha utsatts för en smittrisk om ni varit på skolan under perioden 19-04-21 till 21-04-21. 

Du ska vara observant på symtom i 14 dagar efter smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Provtagningsrekommendationen gäller vuxna och barn över 6 år. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Får du symtom ska du isolera dig i väntan på provtagning och provsvar. Om du testats positiv är vi tacksamma om ni meddelar rektor eller skolsköterska och anmäler frånvaro i appen

 

Uppdatering Töcksfors skola åk F-6 2021-04-20

Skolan har fått information 21-04-21 om att en personal på lågstadiet vid Töcksfors 21-04-21 testats positivt för covid-19. Fredag 21-04-16 var personalen i skolan. Första symtomdag var 21-04-18 och personalen har inte varit på skolan 21-04-19 till 21-04-20. Som en del av smittspårningen har vi ombetts att informera alla att ni kan ha utsatts för en smittrisk om ni varit på skolan under fredagen 21-04-16. 

Du ska vara observant på symtom i 14 dagar efter smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Provtagningsrekommendationen gäller vuxna och barn över 6 år. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Får du symtom ska du isolera dig i väntan på provtagning och provsvar.

Om du testats positiv är vi tacksamma om ni meddelar rektor eller skolsköterska och anmäler frånvaro i appen

 

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-04-20

Då smittläget i kommunen ser bättre ut igen och all personal åter är på plats, återgår vi till den organisation vi haft under större delen av terminen, d.v.s. åk 9 inne i skolan för närstudier och åk 7 och 8 delvis på distans. Jag återkommer i slutet av veckan med besked för nästa vecka. Undervisningen innevarande vecka ut kommer därför att bedrivas enligt följande:

V 16

Onsdag              21/4                    Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Torsdag             22/4                    Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Fredag               23/4                    Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Elever i behov av extra stöd bereds plats enligt separat schema.

Eleverna läser enligt schema oavsett om eleven är i skolan eller undervisas på distans. Till de dagar eleven är i skolan, måste hen ha med sig böcker, dator etc.

Glöm inte att frånvaroanmäla elev som av någon anledning inte är i skolan, även om eleven den dagen har undervisning på distans!

Orsaken till distansundervisningen är myndigheternas påbud om vikten av att, så långt som möjligt, undvika trängsel. I övrigt gäller fortfarande rekommendationerna om avstånd, handhygien etc. Detta gäller i skolan såväl som på fritiden och ute i samhället.

Lunchlåda finns för avhämtning på Nordmarkens skola och på Töcksfors skola de dagar ditt barn har undervisning på distans. Du behöver inte beställa lunch till den dag ditt barn är på plats i skolan! Mejla nordmarkens.skola.kok@arjang.se alternativt tocksfors.skola.kok@arjang.se dagen innan du vill hämta lunchlådan (du beställer för en dag i taget). Ange elevens namn och klass. Glöm inte att skriva om det gäller specialkost! Lådan hämtas på lastbryggan bakom köket mellan 11.00 och 12.00. Ring på dörren!

 

Uppdatering Holmedals skola år F-6 2021-04-19

Ett fall har rapporterats där en elev befunnit sig på Holmedals skola under smittsam period. Skolan följer de rutiner som finns. Smittspårningsarbetet genomförs av Smittskydd Värmland. Skolledningen har informerat berörd personal, elever och vårdnadshavare. Om någon i familjen testas positiv för Covid-19 är vi tacksamma om ni meddelar detta till rektor eller skolsköterska och anmäler frånvaro i appen

Uppdatering Töcksfors skola Fritidshem 2021-04-16

Skolan har fått information 21-04-15 om att en vikarie jobbade på fritids i Töcksfors 21-04-06 till 21-04-08 och testats positivt för covid-19. Fredag 21-04-09 var vikarien sjukanmäld (första symtomdag) och jobbade inte. Som en del av smittspårningen har vi ombetts att informera alla att ni kan ha utsatts för en smittrisk om ni varit på fritids under denna period. 

Du ska vara observant på symtom i 14 dagar efter smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Provtagningsrekommendationen gäller vuxna och barn över 6 år. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Får du symtom ska du isolera dig i väntan på provtagning och provsvar. Du kan läsa mer information på 1177.se/covid och i informationsbladet ”Information till dig som kan ha varit utsatt för smitta från person med covid-19” på Smittskydd Värmlands webbplats under plusboxen Information till verksamheter. 

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-04-16

På grund av det mycket osäkra läget vad gäller smittspridning i samhället, så organiserar vi verksam-heten på högstadiet i början av vecka 16 enligt följande:

Måndag 19/4 Åk 9 i skolan. Åk 7 och 8 på distans.

Tisdag 20/4 Åk 9 i skolan. Åk 7 och 8 på distans.

Onsdag 21/4 Återkommer med information tisdag 20/4.

Torsdag 22/4 Återkommer med information tisdag 20/4.

Fredag 23/4 Återkommer med information tisdag 20/4.

Skolan är öppen för de elever som behöver hämta material som dator, böcker etc.

Elever i behov av extra stöd bereds plats enligt separat schema.

Eleverna läser enligt schema även vid distansundervisning.

Tänk på att frånvaroanmäla elev som av någon anledning inte deltar i undervisningen.

Påminner om rekommendationerna om avstånd, handhygien etc. De gäller även på fritiden och ute i samhället.

Lunchlåda finns för avhämtning på Nordmarkens skola och på Töcksfors skola de dagar ditt barn har undervisning på distans. Du behöver inte beställa lunch till den dag ditt barn är på plats i skolan! Mejla nordmarkens.skola.kok@arjang.se alternativt tocksfors.skola.kok@arjang.se dagen innan du vill hämta lunchlådan (du beställer för en dag i taget). Ange elevens namn och klass. Glöm inte att skriva om det gäller specialkost! Lådan hämtas på lastbryggan bakom köket mellan 11.00 och 12.00. Ring på dörren!

Tack för att du hjälper till att hålla i och hålla ut!

 

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-04-15

V 15 arbetar alla högstadieelever på distans.

Skolan är öppen för de elever som eventuellt behöver hämta material som dator, böcker etc

Elever i behov av extra stöd bereds plats enligt separat schema

Uppdatering Töcksfors skola åk F-6 2021-04-06

Skolan har fått information 21-04-06 om att en i personalen på lågstadiet åk 1, testats positivt för covid-19, Lördag 21-04-03. De som varit i närkontakt är kontaktade.

Den anställde har varit på skolan 21-04-01 och uppvisade symptom 21-04-03.

Som en del av smittspårningen har vi ombetts att informera alla att ni kan ha utsatts för en smittrisk. Om någon i familjen testas positiv för Covid-19 är vi tacksamma om ni meddelar detta till rektor eller skolsköterska och anmäler frånvaro i appen

Du ska vara observant på symtom i 14 dagar efter smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Provtagningsrekommendationen gäller vuxna och barn över 6 år. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Får du symtom ska du isolera dig i väntan på provtagning och provsvar. Du kan läsa mer information på 1177.se/covid och i informationsbladet ”Information till dig som kan ha varit utsatt för smitta från person med covid-19” på Smittskydd Värmlands webbplats under plusboxen Information till verksamheter.

 

Uppdatering Töcksfors skola åk F-6 21-04-02

Skolan har fått information 21-04-02 om att en i personalen på lågstadiet, åk 2, testats positivt för covid-19,   Torsdag 21-04-01.  

Den anställde har varit på skolan under perioden 21-03-29 till 21-03-30 och uppvisade symptom 21-03-31 på kvällen.  

Som en del av smittspårningen har vi ombetts att informera alla att ni kan ha utsatts för en smittrisk. 

Om någon i familjen testas positiv för Covid-19 är vi tacksamma om ni meddelar detta till rektor eller skolsköterska och anmäler frånvaro i appen

Du ska vara observant på symtom i 14 dagar efter smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Provtagningsrekommendationen gäller vuxna och barn över 6 år. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Får du symtom ska du isolera dig i väntan på provtagning och provsvar. Du kan läsa mer information på 1177.se/covid och i informationsbladet ”Information till dig som kan ha varit utsatt för smitta från person med covid-19” på Smittskydd Värmlands webbplats under plusboxen Information till verksamheter.  

 

Provtagning för barn och unga - det här gäller enligt Region Värmland

 • Reglerna för provtagning av närkontakter som inte har symtom gäller enbart från gymnasieåldern och uppåt. Det innebär att barn och unga som går i grundskolan och i samma klass som en person med konstaterad covid-19 bara ska provta sig om de har symtom. Samma gäller för deltagare i till exempel idrottslag och andra organiserade gruppaktiviteter.
 • För provtagning av barn med symtom gäller att du bokar tid via webbplatsen 1177.se. För att kunna boka tid behöver du en giltig e-legitimation. Är du 13 år och äldre bokar du själv och provtas sedan via egenprovtagning. För barn yngre än 13 år bokar förälder provtagning via ombudstjänsten på webbplatsen 1177.se.
 • Om det för tillfället inte finns tider att boka via webbplatsen 1177.se ska du vänta och logga in lite senare igen för att se om det har kommit nya tider. Bokningsbara tider för provtagning släpps 48 timmar i förväg.
 • Om det inte finns tider att boka via webbplatsen 1177.se ska du inte ringa till vårdcentralen eller till sjukvårdsrådgivningen 1177. De kan inte hjälpa dig att boka tid för provtagning om det inte finns några lediga tider.
 • Om du inte har och heller inte kan skaffa dig en e-legitimation kan du vända dig till din vårdcentral om du ska provta dig. För att systemet ska fungera är det viktigt att du som kan skaffa dig en e-legitimation också gör det. På det sättet bidrar du till att bara de som faktiskt behöver det kontaktar vårdcentralen. Tips! Uppmana gärna vårdnadshavarna att skaffa e-legitimation till barn som är 13 år och äldre.
 • Du som är listad på en privat vårdcentral vänder dig till en av Region Värmlands vårdcentraler om du behöver provta dig.
 • All information om bland annat vad som gäller kring provtagning, vad man ska tänka på och göra som närkontakt finns på 1177.se.

 

Uppdatering Nordmarkens skola F-9 2021-03-26

Enstaka fall av konstaterad smitta Covid - 19 på Nordmarkens skola gör att en klass på lågstadiet och en klass på högstadiet studerar hemma idag fredag 26/3

 

Uppdatering Nordmarkens skola F-6 2021-03-24

Ytterligare fall har rapporterats där en personal befunnit sig på Nordmarkens skola F-6 i smittsam period. Skolan följer de rutiner som finns. Smittspårningsarbetet genomförs av Smittskydd Värmland. Skolledningen har informerat berörd personal, elever och vårdnadshavare. Om någon i familjen testas positiv för Covid-19 är vi tacksamma om ni meddelar detta till rektor eller skolsköterska och anmäler frånvaro i appen

 

Uppdatering förskolan Prästkragen 2021-03-23

Prästkragen har fått bekräftade fall av covid-19 bland personalen. Personal har arbetat där v.11.

Som en del av smittspårningen har vi ombetts att informera alla som var där samtidigt, att ni kan ha utsatts för en smittrisk.

Du ska vara observant på symtom i 14 dagar efter smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Provtagningsrekommendationen gäller vuxna och barn över 6 år. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Får du symtom ska du isolera dig i väntan på provtagning och provsvar. Du kan läsa mer information på 1177.se/covid och i informationsbladet ”Information till dig som kan ha varit utsatt för smitta från person med covid-19” på Smittskydd Värmlands webbplats under plusboxen Information till verksamheter.

Om ni någon av er i familjen testas positiv för Covid-19 är vi tacksamma om ni meddelar detta till rektor Maud Augustsson

Uppdatering Nordmarkens skola åk F-6 2021-03-22

Ett nytt fall har rapporterats där en personal befunnit sig på Nordmarkens skola F-6 i smittsam period. Skolan följer de rutiner som finns. Smittspårningsarbetet genomförs av Smittskydd Värmland. Skolledningen har informerat berörd personal, elever och vårdnadshavare. 

 

Uppdatering Nordmarkens skola åk F-6 2021-03-12

Ett nytt fall har rapporterats där en personal befunnit sig på Nordmarkens skola F-6 i smittsam period. Skolan följer de rutiner som finns. Smittspårningsarbetet genomförs av Smittskydd Värmland. Skolledningen har informerat berörd personal, elever och vårdnadshavare. 

 

Uppdatering Nordmarkens skola åk F-6 2021-03-12

Ett nytt fall har rapporterats där en personal befunnit sig på Nordmarkens skola F-6 i smittsam period. Skolan följer de rutiner som finns. Smittspårningsarbetet genomförs av Smittskydd Värmland. Skolledningen har informerat berörd personal, elever och vårdnadshavare. 

Uppdatering Nordmarkens skola åk F-6 21-03-03

Ett nytt fall har rapporterats där elev befunnit sig på Nordmarkens skola F-6 i smittsam period. Skolan följer de rutiner som finns. Smittspårningsarbetet genomförs av Smittskydd Värmland. Skolledningen har informerat berörd personal, elever och vårdnadshavare. 

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 21-02-19

Vi kommer under kommande veckor, till och med vecka 11 (sportlov vecka 9), att fortsätta undervisningen på högstadiet med en kombination av när- och distansundervisning enligt samma modell som nu, med två årskurser inne i skolan och en på distans. Anledningen till den längre perioden är, att Smittskydd Värmland oroas över hur smittspridningen ser ut efter sportlovet och manar till stor försiktighet med att öppna upp skolan. Undervisningen fram till fredag 19 mars kommer således att bedrivas enligt följande:

 

Måndag            22/2                  Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Tisdag               23/2                  Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Onsdag             24/2                  Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Torsdag             25/2                  Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Fredag               26/2                  Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

 

Måndag            8/3                     Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Tisdag               9/3                     Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Onsdag             10/3                  Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Torsdag             11/3                  Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Fredag               12/3                  Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

 

Måndag            15/3                   Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Tisdag               16/3                   Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Onsdag             17/3                  Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Torsdag             18/3                  Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Fredag               19/3                  Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

 

Elever i behov av extra stöd bereds plats enligt separat schema.

Eleverna läser enligt schema oavsett om eleven är i skolan eller undervisas på distans. Till de dagar eleven är i skolan, måste hen ha med sig böcker, dator etc. Glöm inte att frånvaroanmäla elev som av någon anledning inte är i skolan, även om eleven den dagen har undervisning på distans!

Orsaken till distansundervisningen är myndigheternas påbud om vikten av att, så långt som möjligt, undvika trängsel. I övrigt gäller fortfarande rekommendationerna om avstånd, handhygien etc. Detta gäller i skolan såväl som på fritiden och ute i samhället.

 

Lunchlåda finns för avhämtning på Nordmarkens skola och på Töcksfors skola de dagar ditt barn har undervisning på distans. Du behöver inte beställa lunch till den dag ditt barn är på plats i skolan! Mejla nordmarkens.skola.kok@arjang.se alternativt tocksfors.skola.kok@arjang.se dagen innan du vill hämta lunchlådan (du beställer för en dag i taget). Ange elevens namn och klass. Glöm inte att skriva om det gäller specialkost! Lådan hämtas på lastbryggan bakom köket mellan 11.00 och 12.00. Ring på dörren!

 

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-02-12

Vi kommer även nästa vecka att fortsätta undervisningen på högstadiet med en kombination av när- och distansundervisning enligt samma modell som nu, med två årskurser inne i skolan och en på distans. Det innebär att undervisningen nästa vecka (v. 7) kommer att bedrivas enligt följande:

 

Måndag            15/2                   Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Tisdag               16/2                   Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Onsdag             17/2                  Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Torsdag             18/2                  Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Fredag               19/2                  Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

 

Elever i behov av extra stöd bereds plats enligt separat schema.

Eleverna läser enligt schema oavsett om eleven är i skolan eller undervisas på distans. Till de dagar eleven är i skolan, måste hen ha med sig böcker, dator etc. Glöm inte att frånvaroanmäla elev som av någon anledning inte är i skolan, även om eleven den dagen har undervisning på distans!

Orsaken till distansundervisningen är myndigheternas påbud om vikten av att, så långt som möjligt, undvika trängsel. I övrigt gäller fortfarande rekommendationerna om avstånd, handhygien etc. Detta gäller i skolan såväl som på fritiden och ute i samhället.

Lunchlåda finns för avhämtning på Nordmarkens skola och på Töcksfors skola de dagar ditt barn har undervisning på distans. Du behöver inte beställa lunch till den dag ditt barn är på plats i skolan! Mejla nordmarkens.skola.kok@arjang.se alternativt tocksfors.skola.kok@arjang.se dagen innan du vill hämta lunchlådan (du beställer för en dag i taget). Ange elevens namn och klass. Glöm inte att skriva om det gäller specialkost! Lådan hämtas på lastbryggan bakom köket mellan 11.00 och 12.00. Ring på dörren!

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-02-05

Vi kommer att fortsätta högstadiets undervisning med en kombination av när- och distansun-dervisning enligt samma modell som nu i slutet av innevarande vecka, då vi haft två årskurser inne i skolan samtidigt och en på distans. Det innebär att undervisningen nästa vecka (v. 6) kommer att bedrivas enligt följande:

Måndag 8/2 Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Tisdag 9/2 Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Onsdag 10/2 Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Torsdag 11/2 Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Fredag 12/2 Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Elever i behov av extra stöd bereds plats enligt separat schema.

Eleverna läser enligt schema oavsett om eleven är i skolan eller undervisas på distans. Till de dagar eleven är i skolan, måste hen ha med sig böcker, dator etc. Glöm inte att frånvaroan-mäla elev som av någon anledning inte är i skolan, även om eleven den dagen har undervisning på distans!

Orsaken till distansundervisningen är myndigheternas påbud om vikten av att, så långt som möjligt, undvika trängsel. I övrigt gäller fortfarande rekommendationerna om avstånd, hand-hygien etc. Detta gäller i skolan såväl som på fritiden och ute i samhället.

Lunchlåda finns för avhämtning på Nordmarkens skola och på Töcksfors skola de dagar ditt barn har undervisning på distans. Du behöver inte beställa lunch till den dag ditt barn är på plats i skolan! Mejla: nordmarkens.skola.kok@arjang.se alternativt tocksfors.skola.kok@arjang.se dagen innan du vill hämta lunchlådan (du beställer för en dag i taget). Ange elevens namn och klass. Glöm inte att skriva om det gäller specialkost! Lådan hämtas på lastbryggan bakom köket mellan 11.00 och 12.00. Ring på dörren!

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-01-29

 Information om kommande vecka (v. 5). Smittspridningen i samhället är fortsatt på väg ned. Vi har därför, utifrån Smittskydd Värmlands och våra myndigheters direktiv, beslutat att bedriva även den kommande veckan delvis på distans. Schemat för vecka 5 redovisas nedan. Vad gäller vecka 6 och framåt, så tar vi nytt beslut varje vecka utifrån det smittläge som då råder.

Den kommande veckan (v. 5) kommer eleverna att undervisas enligt följande:

Måndag 1/2 Åk 8 i skolan. Åk 7 och 9 på distans.

Tisdag 2/2 Åk 9 i skolan. Åk 7 och 8 på distans.

Onsdag 3/2 Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

Torsdag 4/2 Åk 8 och 9 i skolan. Åk 7 på distans.

Fredag 5/2 Åk 7 och 9 i skolan. Åk 8 på distans.

 

Elever i behov av extra stöd bereds plats enligt separat schema.

Eleverna läser enligt schema oavsett om eleven är i skolan eller undervisas på distans. Till de dagar eleven är i skolan, måste hen ha med sig böcker, dator etc. Glöm inte att frånvaroanmäla elev som av någon anledning inte är i skolan, även om eleven den dagen har undervisning på distans!

Orsaken till distansundervisningen är myndigheternas påbud om vikten av att, så långt som möjligt, undvika trängsel. I övrigt gäller fortfarande rekommendationerna om avstånd, handhygien etc. Detta gäller i skolan såväl som på fritiden och ute i samhället.

Lunchlåda finns för avhämtning på Nordmarkens skola och på Töcksfors skola de dagar ditt barn har undervisning på distans. Du behöver inte beställa lunch till den dag ditt barn är på plats i skolan! Mejla nordmarkens.skola.kok@arjang.se alternativt tocksfors.skola.kok@arjang.se dagen innan du vill hämta lunchlådan (du beställer för en dag i taget). Ange elevens namn och klass. Glöm inte att skriva om det gäller specialkost! Lådan hämtas på lastbryggan bakom köket mellan 11.00 och 12.00. Ring på dörren

 

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-01-22

 Information om de kommande två veckorna (v. 4 och 5). Smittspridningen i samhället är något lägre än tidigare, men läget är fortfarande instabilt och osäkert. Efter kontakt med Smittskydd Värmland har vi därför beslutat att bedriva även de kommande två veckorna delvis på distans. Schemat för vecka 4 redovisas nedan och vad gäller vecka 5, så återkommer vi i slutet av nästa vecka. Även vecka 5 kommer dock att bedrivas delvis på distans, men vi återkommer om i vilken form. Det beror på hur smittläget ser ut nästa vecka.    

Den kommande veckan (v. 4) kommer eleverna att undervisas enligt följande: 

Måndag  25/1   Åk 9 i skolan. Åk 7 och 8 på distans. 

Tisdag   26/1   Åk 7 i skolan. Åk 8 och 9 på distans. 

Onsdag  27/1   Åk 8 i skolan. Åk 7 och 9 på distans. 

Torsdag  28/1   Åk 9 i skolan. Åk 7 och 8 på distans. 

Fredag   29/1   Åk 7 i skolan. Åk 8 och 9 på distans. 

Elever i behov av extra stöd bereds plats enligt separat schema.  

Eleverna läser enligt schema oavsett om eleven är i skolan eller undervisas på distans. Till de dagar eleven är i skolan, måste hen ha med sig böcker, dator etc. Glöm inte att frånvaroanmäla elev som av någon anledning inte är i skolan, även om eleven den dagen har undervisning på distans!  

Orsaken till distansundervisningen är myndigheternas påbud om vikten av att, så långt som möjligt, undvika trängsel. I övrigt gäller fortfarande rekommendationerna om avstånd, handhygien etc. Detta gäller i skolan såväl som på fritiden ute i samhället.  

Lunchlåda finns för avhämtning på Nordmarkens skola och på Töcksfors skola de dagar ditt barn har undervisning på distans. Du behöver inte beställa lunch till den dag ditt barn är på plats i skolan! Mejla nordmarkens.skola.kok@arjang.se alternativt tocksfors.skola.kok@arjang.se dagen innan du vill hämta lunchlådan (du beställer för en dag i taget). Ange elevens namn och klass. Glöm inte att skriva om det gäller specialkost! Lådan hämtas på lastbryggan bakom köket mellan 11.00 och 12.00. Ring på dörren. Observera den utökade tiden för avhämtning!

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-01-11

Här kommer ett förtydligande samt ytterligare information. De kommande två veckorna (veckorna 2 och 3) kommer eleverna att undervisas enligt följande:

 

Tisdag 12/1 Extra lovdag.

Onsdag 13/1 Åk 7 i skolan. Åk 8 och 9 på distans.

Torsdag 14/1 Åk 8 i skolan. Åk 7 och 9 på distans.

Fredag 15/1 Åk 9 i skolan. Åk 7 och 8 på distans.

 

Måndag 18/1 Åk 7 i skolan. Åk 8 och 9 på distans.

Tisdag 19/1 Åk 8 i skolan. Åk 7 och 9 på distans.

Onsdag 20/1 Åk 9 i skolan. Åk 7 och 8 på distans.

Torsdag 21/1 Åk 7 i skolan. Åk 8 och 9 på distans.

Fredag 22/1 Åk 8 i skolan. Åk 7 och 9 på distans.

 

Orsaken till detta är myndigheternas påbud om vikten av att, så långt som möjligt, undvika trängsel. I övrigt gäller fortfarande rekommendationerna om avstånd, handhygien etc. Detta gäller i skolan såväl som på fritiden ute i samhället.

 

Eleverna läser enligt schema oavsett om eleven är i skolan eller undervisas på distans. Till de dagar eleven är i skolan, måste hen ha med sig böcker, dator etc. Information om upplägget får eleverna vid första lektionen på onsdag, oavsett om man är i skolan eller hemma på di-stans.

Lunchlåda finns för avhämtning på Nordmarkens skola och på Töcksfors skola. Mejla nord-markens.skola.kok@arjang.se alternativt tocksfors.skola.kok@arjang.se dagen innan du vill hämta lunchlådan. Ange elevens namn och klass. Glöm inte att skriva om det gäller special-kost! Lådan hämtas på lastbryggan bakom köket mellan 11.30 och 12.00. Ring på dörren.

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2021-01-08

Utifrån de nya direktiven från Regeringen och Skolverket och i samråd med Smittskydd Värmland har det beslutats att delvis öppna Nordmarkens skola åk 7-9. 

Alla elever i åk 7-9 är lediga 12/1, för att skolan behöver en extra dags planering

Eleverna kommer att vara i skolan växel-vis. Årskurs 7 kommer till skolan onsdag 13/1, årskurs 8 torsdag 14/1 och årskurs 9 fredag 15/1. Veckan därefter kommer årskurs 7 på måndag och så vidare. De årskurser som inte är på plats i skolan undervisas som tidigare på distans. För elever med extra stöd kommer vår stödverksamhet att vara öppen hela tiden. De elever som är i skolan äter skollunch i mat-salen som vanligt. För övriga finns möjlighet att hämta lunchlåda. Kontakta skolan. Ovanstående gäller fram till och med fredag 22/1, då nytt beslut tas.

Uppdatering förskolan Prästkragen 2020-12-18

Vi fått fler fall av Covid -19 bland personal som varit i verksamheten under smittsam period v 51.

Vi ber er vara uppmärksamma på symtom i 14 dagar från smittotillfället och  testa dig för covid-19 om du skulle få symtom.Du kan läsa mer information på 1177.se/covid och i informationsbladet ”Information till dig som kan ha varit utsatt för smitta från person med covid-19”

Måndagen den 21/12 är Prästkragen stängd på grund av personalbrist.

Om ni någon av er i familjen testas positiv för Covid-19 är vi tacksamma om ni meddelar detta till rektor Maud Augustsson

Uppdatering förskolan Prästkragen 2020-12-17

Prästkragen har fått ytterligare bekräftade fall av covid-19 bland personalen. Personal har arbetat där v.51. Som en del av smittspårningen har vi ombetts att informera alla som var där samtidigt, att ni kan ha utsatts för en smittrisk. Du ska vara observant på symtom i 14 dagar efter smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Provtagningsrekommendationen gäller vuxna och barn över 6 år. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Får du symtom ska du isolera dig i väntan på provtagning och provsvar. Du kan läsa mer information på 1177.se/covid och i informationsbladet Information till dig som kan ha varit utsatt för smitta från person med covid-19 på Smittskydd Värmlands webbplats under plusboxen Information till verksamheter.

Om ni någon av er i familjen testas positiv för Covid-19 är vi tacksamma om ni meddelar detta till rektor Maud Augustsson

Uppdatering förskolan Klimpen 2020-12-17

Klimpen har fått bekräftade fall av covid-19 bland personalen. Personal har arbetat där v.51.
Som en del av smittspårningen har vi ombetts att informera alla som var där samtidigt, att ni kan ha utsatts för en smittrisk.
Du ska vara observant på symtom i 14 dagar efter smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Provtagningsrekommendationen gäller vuxna och barn över 6 år. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Får du symtom ska du isolera dig i väntan på provtagning och provsvar. Du kan läsa mer information på 1177.se/covid och i informationsbladet ”Information till dig som kan ha varit utsatt för smitta från person med covid-19” på Smittskydd Värmlands webbplats under plusboxen Information till verksamheter.
Om ni någon av er i familjen testas positiv för Covid-19 är vi tacksamma om ni meddelar detta till rektor Ann-Sofie Olsson

Uppdatering Nordmarkens skola åk F-6 2020-12-17

Ytterligare ett fall har rapporterats där personal befunnit sig på Nordmarkens skola F-6 i smittsam period. Skolan följer de rutiner som finns. Smittspårningsarbetet genomförs av Smittskydd Värmland. Skolledningen har informerat berörd personal, elever och vårdnadshavare

Vi påminner om att det är viktigt att ni anmäler till skolsköterska eller rektor om ert barn testas positivt för Covid -19

Uppdatering förskolan Prästkragen 2020-12-16

Prästkragen har fått bekräftade fall av covid-19 bland personalen. Personal har arbetat där v.50.

Som en del av smittspårningen har vi ombetts att informera alla som var där samtidigt, att ni kan ha utsatts för en smittrisk.

Du ska vara observant på symtom i 14 dagar efter smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Provtagningsrekommendationen gäller vuxna och barn över 6 år. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Får du symtom ska du isolera dig i väntan på provtagning och provsvar. Du kan läsa mer information på 1177.se/covid och i informationsbladet ”Information till dig som kan ha varit utsatt för smitta från person med covid-19” på Smittskydd Värmlands webbplats under plusboxen Information till verksamheter.

Om ni någon av er i familjen testas positiv för Covid-19 är vi tacksamma om ni meddelar detta till rektor Maud Augustsson

Uppdatering förskolan Skogsgläntan 2020-12-13

Skogsgläntan har fått bekräftade fall av covid-19 bland personalen. Personal har arbetat där v.50.

Som en del av smittspårningen har vi ombetts att informera alla som var där samtidigt, att ni kan ha utsatts för en smittrisk.

Du ska vara observant på symtom i 14 dagar efter smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Provtagningsrekommendationen gäller vuxna och barn över 6 år. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Får du symtom ska du isolera dig i väntan på provtagning och provsvar. Du kan läsa mer information på 1177.se/covid och i informationsbladet ”Information till dig som kan ha varit utsatt för smitta från person med covid-19” på Smittskydd Värmlands webbplats under plusboxen Information till verksamheter.

Om ni någon av er i familjen testas positiv för Covid-19 är vi tacksamma om ni meddelar detta till rektor Ann-Sofie Olsson

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2020-12-11

I samråd med Smittskydd Värmland har vi beslutat att hålla högstadiet stängt även nästa vecka, som är sista veckan innan jul. Sista skoldag är fredag 18/12. 

Vi påminner om att ni anmäler frånvaro i appen och ert barn är sjukt och att ni anmäler till skolsköterska eller rektor om ert barn testats positivt för Convid -19

Uppdatering Svensbyns skola 2020-12-08

Eftersom flera av den  ordinarie personal är frånvarande i åk 5-6  och det är svårt att få vikarier fullt ut har vi valt att åk 5 och 6 får jobba med hemuppgifter resten av veckan. Förskoleklass, 2-3 och 4 har lektioner som vanligt. Berörda vårdnadshavare i åk 5 och 6 får separat information. 

Uppdatering Svensbyns skola 2020-12-07

Vi har fall av bekräftad covidsmitta  på Svensbyns skola. Skolan följer de rutiner som finns. Smittspårningsarbetet genomförs av Smittskydd Värmland. Skolledningen har informerat personal, elever och vårdnadshavare. Det är viktigt att du som vårdnadshavare kontaktar skolsköterska eller rektor om ditt barn testat positivt för covid -19 

Distansundervisning på gymnasiet 2020-12-03

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att landets gymnasieskolor delvis stänger och därmed övergår till fjärr- och distansundervisning. Läs mer hos ÅGY. Studier Covid-19

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2020-12-03

I samråd med Smittskydd Värmland har vi beslutat att hålla Nordmarkens skola 7-9 (högstadiet) stängd även vecka 50, d.v.s. fram till och med fredag 11 december. Ny kontakt med smittskyddet tas i slutet av nästa vecka och utifrån den kontakten tas beslut om fortsättningen. Eleverna jobbar på distans, undervisande lärare, mentorer och elevassistenter finns tillgängliga på mejl, telefon eller Teams. För att skolstängningen ska ha avsedd effekt, är det viktigt att eleverna begränsar sina sociala kontakter och undviker aktiviteter såsom träningar och annat. Det är viktigt att du som vårdnadshavare kontaktar skolsköterska eller rektor om ditt barn testat positivt för covid -19. Enligt direktiv från Smittskydd Värmland, går skolan inte ut med information, om den smittade inte befunnit sig i verksamheten under smittsam period.  

Upptatering Töcksfors skola 2020-12-03

Skolan har fått information 201203 om att ytterligare fall testats positivt för covid-19.
Eleven har inte varit på skolan under perioden 201130 till 201203. Vi har vidtagit de åtgärder enl. rutin från Smittskydd Värmland och meddelat vårdnadshavare genom appen Tieto Edu.

Du ska vara observant på symtom i 14 dagar efter smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Provtagningsrekommendationen gäller vuxna och barn över 6 år.
Viktigt att du som vårdnadshavare anmäler om nya fall till Skolsköterska eller Rektor

Uppdatering Nordmarkens skola F-6 2020-12-03

Ett ytterligare fall har rapporterats på Nordmarkens skola F-6. Enligt direktiv från Smittskydd Värmland, går skolan inte ut med information om den smittade inte befunnit sig i verksamheten under smittsam period. Det är viktigt att du som vårdnadshavare kontaktar skolsköterska eller rektor om ditt barn testat positivt för covid -19.

Uppdatering Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19 2020-12-01

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att denna åtgärd kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridningen i skola eller samhället i övrigt.

– Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan. Vi hoppas att rekommendationen kan stilla den oro som vi vet att många lärare och annan personal har känt kring att ta emot barn med covid-19 hos någon i hemmet, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten vill betona att bedömningen om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och att de inte är drivande i smittspridningen kvarstår. Personal i för- och grundskola har heller inte en högre risk att diagnostiseras med covid-19 än andra yrkesgrupper.

Denna förändring som innebär att friska barn hålls hemma för att någon i familjen har covid-19 kommer att fungera bra för många barn, medan det för andra barn innebär att de tillfälligt förlorar den trygghet och de rutiner som skolverksamheter står för i vardagen. Det är viktigt att vara uppmärksam på vad denna åtgärd får för konsekvenser för barn, och arbeta för att minska negativ påverkan.

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9, 2020-11-30

I samråd med Smittskydd Värmland har vi beslutat att stänga Nordmarekens skola 7-9 (högstadiet) från och med i morgon och veckan ut. Ny kontakt med smittskyddet tas på torsdag och utifrån den kontakten tas beslut om kommande vecka. Eleverna jobbar denna vecka med uppgifter de har hemma eller som finns på Teams. Undervisande lärare, mentorer och elevassistenter finns tillgängliga på mejl, telefon eller Teams. Smittspridningen i Årjängs kommun är för närvarande hög. Smittskyddet ville att vi skulle informera om, att för att skolstängningen ska ha avsedd effekt, så är det viktigt att eleverna begränsar sina sociala kontakter och undviker aktiviteter såsom träningar och annat. Viktigt är att du som vårdnadshavare anmäler nya fall till skolsköterska Karin Axelsson eller till Rektor Peter Söderblom

Uppdatering Töcksfors skola 2020-11-27

Vi har nu fått ett fall av Coronasmitta  på Töcksfors skola. Skolan följer de rutiner som finns.  Smittspårningsarbete genomförs av Smittskydd Värmland. Skolledningen har informerat personal och elever. Vårdnadshavare har fått information genom appen Tieto Edu.

Uppdatera er kontaktinformation på Edwise 2020-11-27

Från och med nu kommer vi att informera er vårdnadshavare med viktig information via Tieto Edu appen och Edwise. Vi vill därför att Du går in i Edwise och uppdaterar din kontaktinformation som vårdnadshavare. Du behöver använda ditt mobila Bank-ID.
Här går du in på Edwise

Uppdatering Nordmarkens skola 2020-11-27

Ett fåtal fall av bekräftad covidsmitta finns på Nordmarkens skola. Skolan följer de rutiner som finns. Smittspårningsarbetet genomförs av Smittskydd Värmland. Skolledningen har informerat personal, elever och vårdnadshavare.

Årjängs gymnasieskola övergår till distansundervisning på grund av smitta 2020-11-25

För att hindra smitta av coronavirus stoppas all klassrumsundervisning för gymnasieelever från och med imorgon, torsdag 26/11. Skolan är stängd fram till och med fredag 4 december och alla utbildningar på Årjängs gymnasieskola övergår till distansundervisning. Läs mer på ÅGY:s sida om Studier Covid-19

Uppdatering Nordmarkens skola åk 7-9 2020-11-25

Konstaterad covidsmitta finns på Nordmarkens skola 7-9. Skolan följer nu de rutiner som finns och smittspårningsarbetet genomförs av Smittskydd Värmland. Skolledningen har informerat personal och elever på skolan samt informerat alla vårdnadshavare via mejl. 

Uppdatering Nordmarkens skola F-6 2020-11-12 - 09:20

Ett fall av Covid-19 smitta har upptäckts hos en av den administrativa personalen på Nordmarkens skola. Smittspårningsarbetet följer nu de rutiner som finns och genomförs av både verksamheten och Smittskydd Värmland.  Skolledningen arbetar med informationsinsatser.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 9 september 2021

Kontakt

Myndighetsinformation