Lyssna

Ansökan om statsbidrag till följd av covid-19

Fram till och med den 20 april 2021 är det möjligt för assistansanordnare att ansöka om statsbidrag för ökade kostnader till följd av Covid-19. Ansökan görs tillsammans med Årjängs kommun och ska avse kostnader för personer bosatta i Årjängs kommun.

Statsbidraget ska stödja verksamheter ekonomiskt inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Bidraget kan endast sökas av kommuner och regioner, men privata företag eller enskilda personer kan genom kommunen också få rätt till statsbidraget. Detta gäller de bolag som har avtal med Årjängs kommun.

Socialstyrelsen beräknar att fatta beslut senast under juli månad 2021. Utbetalningarna ska täcka faktiska merkostnader som uppkommit från den 1 februari 2020 till och med den 31 december 2020. Det är inte tillåtet att ansöka om statsbidrag som redan har beviljats i tidigare ansökningsomgångar.

Ansökning

Längre ner på denna sida hittar du en länk till ansökan. I den fyller du i de uppgifter som Årjängs kommun behöver få från dig. De uppgifter som ni skickar in till Årjängs kommun kommer att sammanställas tillsammans med kommunens egna merkostnader. Dina uppgifter kommer därmed inte att skickas in som de är till Socialstyrelsen.

Ansökningsblankett

När ni fyllt i Excel-arket, maila det till ekonomi@arjang.se Senast den 20 april ska ansökan vara oss tillhanda.

Frågor och svar

Har du frågor om statsbidraget till följd av covid-19 går det bra att läsa mer på Socialstyrelsens webbsida. Där lägger de även löpande upp fler frågor och svar under ansökningstiden. Eller maila ekonomi@arjang.se

Mer information hos Socialstrylsen 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 1 april 2021

Kontakt