Hem/Invånare/Omsorg & hjälp/Missbruk och våld
Lyssna

Missbruk och våld

Idag söker allt fler tröst och lindring i alkohol och/eller andra droger eller spel. Vuxna med missbruksproblem kan få hjälp med att se andra möjligheter och alternativ till att leva självständigt utan missbruk.

Vid tillfälliga kriser kan det också vara svårt att lösa sin situation. På vuxenenheten och Individ och familjeomsorgen finns möjligheten att få råd och stöd. Vuxenenheten vänder sig till personer som är över 18 år.

Råd och stöd

Möjligheten finns att ringa till vuxenenheten anonymt för att få råd och stöd. Du kan också göra en anmälan som innebär att enheten snarast kontaktar den du är orolig för.

Sekretess och tystnadsplikt

Socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter till obehöriga enligt offentlighets- och sekretesslagen. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.

Hjälp du kan få

Vuxenenheten och Vändpunkten kan hjälpa till i olika situationer och vänder sig både till dig med problem och anhöriga. Vi kan hjälpa dig:

 • som anhörig
 • vid missbruk av alkohol, narkotika, medicin, spel mm. 

 • med rådgivning 

 • vid tillfälliga kriser 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 8 mars 2017

KONTAKT


 • Individ- och familjeomsorgen
  Växel: 0573-141 00
  Direkt: 0573-141 54
  Nertomtvägen 4
  Box 907
  672 29 Årjäng

  Kontorets öppettider är måndag - fredag 8.30-12.00 samt 13.00-15.30. Handläggarnas telefontid är måndag - fredag 8.30-9.30.

  Avvikande öppettider

LÄNKAR

DOKUMENT