Hem/Invånare/Omsorg & hjälp/Kvalitet och tillsyn/Sekretess och tystnadsplikt
Lyssna

Sekretess och tystnadsplikt

Verksamheten stöd och omsorgs personal arbetar med människor som ibland är i en beroendeställning. Det ger oss ett stort moraliskt och etiskt ansvar att uppträda på ett korrekt och respektfullt sätt i alla situationer. När du söker stöd och hjälp måste du kunna lita på att bestämmelserna om sekretess efterlevs. I princip skyddar sekretessen alla uppgifter om dina personliga förhållanden, undantagen regleras i lagstiftningen.

Offentlighets- och sekretesslagen

Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 och är till för att skydda din personliga integritet.

För vem gäller tystnadsplikt?

Tystnadsplikt har alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom verksamheten stöd och omsorg. Den gäller inte bara vård- och omsorgspersonal, utan även administrativ personal, socialsekreterare, tolkar, lokalvårdare, ledsagare,  förtroendevalda m fl. Tystnadsplikten gäller även när dessa slutat sin tjänst inom stöd och omsorg.

Vad innebär tystnadsplikt och sekretess?

Tystnadsplikt innebär att man varken i ord, handling eller skriftligen får lämna ut uppgifter om dig eller något som rör dina personliga förhållanden. Det gäller uppgifter om hälsotillstånd, familjesituation, utbildning, yrkesverksamhet, ekonomi samt uppgifter om adresser och telefonnummer. Sekretessen gäller alla muntliga och skriftliga personuppgifter, oavsett om de finns på papper, i en dator eller på annat sätt.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 9 januari 2014