Lyssna

Ditt ansvar för dina hjälpmedel

Du har ansvar för de hjälpmedel du lånar av kommunen och kan bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet tappas bort eller förstörs genom ovarsam hantering.

Om ditt behov av hjälpmedlet förändras eller upphör, meddela detta ansvarig arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Du ska även kontakta hjälpmedelsverksamheten om du avser att flytta utanför kommunen.

Om något fel uppstår med ditt hjälpmedel ska du göra en felanmälan på telefon 0573-140 31

Ditt ansvar

  • Följa hjälpmedlets bruksanvisning samt de instruktioner och anvisningar som du fått.
  • På egen hand, eller med hjälp av annan person, sköta och förvara hjälpmedlet på ett ansvarsfullt sätt.
  • Inte låna ut, hyra ut, sälja eller på annat sätt avyttra lånat hjälpmedel.
  • Rengöra hjälpmedlet innan det återlämnas. Meddela Årjängs kommuns rehabenhet om hjälpmedlet skadas, tappas bort eller blir stulet.
  • Informera Årjängs kommuns rehabenhet vid tillbud/olycka i samband med användandet av hjälpmedlet.

Skada och försäkringar

  • Om hjälpmedlet skadas vid transport, till exempel vid flygresa, ska detta anmälas till transportbolaget.
  • Transportskada ersätts inte av landsting eller kommun.
  • Om du har ett hjälpmedel som är stöldbegärligt är det viktigt att du ser över ditt eget försäkringsskydd.
  • Du kan bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet tappas bort eller förstörs genom ovarsam hantering. 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 13 maj 2016